Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện kiểm tra công tác coi thi kỳ thi THPT năm 2022 tại tỉnh Nam Định

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai đồng bộ nhiều chính sách học bổng đặc biệt từ năm học 2022- 2023
05/07/2022
Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở thành phố Hồ Chí Minh sôi nổi các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”
06/07/2022

Thực hiện Quyết định số 1522/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác coi thi, chấm thi; các sở giáo dục và đào tạo tham gia  kiểm tra công tác chấm thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 và Quyết định số 1818/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác tổ chức coi thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Sở GDĐT Nam Định, Đoàn cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Nam Định gồm các cán bộ, giảng viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông do Phó Giám đốc Vũ Tuấn Lâm dẫn đầu đã có mặt tại tỉnh Nam Định từ ngày 5/7/2022 để làm nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 19.871 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 19.104 thí sinh đang học lớp 12 (17.172 thí sinh hệ THPT, 1.932 thí sinh hệ GDTX), 767 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi, tổng số 846 phòng thi; ngoài ra, bố trí 20 điểm thi dự phòng với 404 phòng thi. Tổng số cán bộ, công thức, viên chức làm công tác coi thi, giám sát, y tế, an ninh, trật tự, bảo vệ là 3.710 người; chấm thi, thư ký, làm phách, phục vụ là 323 người. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2022; xây dựng kế hoạch để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, tỉnh Nam Định cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện để tổ chức kỳ thi đúng quy định và phù hợp thực tiễn địa phương.

Được biết, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã cử 50 cán bộ, giảng viên tham gia công tác kiểm tra coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 15 điểm thi thuộc 5 huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu của tỉnh Nam Định. Trước khi đến Nam Định thực hiện nhiệm vụ, Học viện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác coi thi cho các cán bộ làm nhiệm vụ.

1102 lượt xem