Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ đào tạo ngành Khoa học máy tính trình độ đại học

Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay thông báo tuyển dụng
17/06/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở ngành đào tạo Báo chí số trình độ đại học
17/06/2022

Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu). Tham dự có GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, TS. Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện và Hội đồng thẩm định do PGS.TS Nguyễn Đức Dũng, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi họp, nhóm biên soạn chương trình đã báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính trình độ đại  học.

GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu tại buổi họp

Theo đó, Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thiết kế nhằm đào tạo và cung ứng nhân lực tình độ kỹ sư Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển của nền kinh tế số. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị những kiến thức cập nhật trong ngành khoa học máy tính thời đại 4.0 cùng hệ thống các kỹ năng nghề nghiệp quan trọng trong tương lai về khoa học máy tính, khoa học dữ liệu bao gồm cả chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và các kỹ năng  mềm. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) nằm trong chiến lược phát triển của Học viện với nội dung “Tri thức-Sáng tạo-Đạo đức-Trách nhiệm” hướng tới  mục tiêu đào tạo ra những con người vừa có tài, vừa có đức” để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Sau thời gian được đào tạo 4.5 năm, sinh viên sau khi ra trường có thể trở thành cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực khoa học máy tính; các lập trình viên, quản trị dự án, chuyên gia trí tuệ nhân tạo, chuyên gia phân tích dữ liệu; cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về  khoa học máy tính (theo hướng chuyên ngành khoa học dữ liệu) tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo…

Hội đồng thẩm định đã có những góp ý để khung chương tình đào tạo sát với những thay đổi, đòi hỏi của thực tiễn. Hội đồng đã tiến hành họp riêng, thảo luận, bỏ phiếu và thông qua chương trình đạo tạo ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) trình độ đại học của Học viện.

Với lợi thế là đơn vị đào tạo có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông luôn đón đầu xu thế mở các ngành đào tạo đáp ứng ứng nhu cầu nhân lực của cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Ngay sau khi chương trình đào tạo ngành Khoa học  máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) được thông qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ tuyển sinh và tổ chức đào tạo trong năm nay.

 

 

 

1819 lượt xem