Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký kết Biên bản ghi nhớ với Viện FOKUS – Viện KHCN Fauenhofer (Đức) về hợp tác trong Chuyển đổi số

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
08/10/2022
Rộn ràng đón Tân sinh viên khóa 2022 nhập trường
11/10/2022

Vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT) và Viện FOKUS – Viện KHCN Fauenhofer (Đức) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các chương trình học bổng, trao đổi chuyên gia về công nghệ cho Chuyển đổi số, công nghệ của CM công nghiệp 4.0.

Đây là một trong các nội dung trong chương trình làm việc của đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Phan Tâm làm trưởng đoàn. Tham dự Đoàn công tác của Bộ, về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện và PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trong thời gian công tác tại Đức, đoàn đã đến làm việc với các đối tác sau Bộ Kỹ thuật số và Giao thông Liên bang, Bộ Nội vụ Liên bang, Viện Fraunhofer FOKUS, và ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức.

Tiếp và làm việc với đoàn là Ông Benjamin Brake, Tổng Vụ trưởng Vụ Chính sách Kỹ thuật Số và Dữ liệu, Bộ Kỹ thuật số và Giao thông Liên bang; TS. Markus Richter, Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ liên bang; GS.TS. Manfred Hauswirth, Giám đốc Viện FOKUS và Đại sứ Vũ Quang Minh.


Đoàn gặp và trao đổi làm việc với ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức

Trong các cuộc gặp song phương, các bên đã trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn triển khai chiến lược và chính sách Chuyển đổi số quốc gia của CHLB Đức và Việt Nam, như xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các nền số tảng quốc gia; các quy định áp dụng tiêu chuẩn cho hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu. Một trong những điểm nổi bật của các quy định, quy chuẩn đó là vấn đề liên thông, liên tác các nền tảng và dữ liệu (Interoperability) và các vấn đề về Không gian dữ liệu (Data Spaces) trong phát triển hệ sinh thái số và hạ tầng số và các thiết chế, quy định liên quan.


Đoàn công tác làm việc tại Bộ Kỹ thuật số và Giao thông

Với Bộ Nội vụ Liên bang, hai bên trao đổi Tìm hiểu các chính sách, cơ chế về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của Đức, kinh nghiệm mở chuyên ngành đào tạo kỹ năng số và phát triển tài nguyên, học liệu số cho các nhóm nguồn nhân lực cho đội ngũ công chức liên bang phục vụ cho chuyển đổi số trong chính phủ số, và phát triển xã hội số. Hai bên đã trao đổi khả năng hợp tác xây dựng các học liệu số và các nền tảng số đặc trung cho đào tạo kỹ năng số đối với đội ngũ công chức và phát triển cộng đồng trong thời kỳ số.


Đoàn công tác làm việc tại Bộ nội vụ liên bang

Làm việc với đoàn tại Viện FOKUS thuộc Viện KHCN Fauenhofer, GS. Manfred Hauswirth, Giám đốc điều hành Viện Fraunhofer FOKUS, Chủ tịch Viện Hệ thống phân tán mở của Trường Đại học Công nghệ Berlin, và Giám đốc Viện Internet Đức đã tiếp đón và giới thiệu tổng quan các hoạt động KHCN và đào tạo của Viện Fraunhofer FOKUS.

Viện KHCN Fraunhaufer là một Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu của Đức, trong đó Viện FOKUS của Frauenhofer nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu các công nghệ số của CMCN 4.0. Tại Viện FOKUS, đoàn công tác đã trao đổi kinh nghiệm thực tế về mô hình và quản lý, tổ chức hoạt động của giáo dục đại học bao gồm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các đối tác công nghiệp lớn cho các công nghệ số phục vụ CMCN 4.0 và Chuyển đổi số (Công nghệ 5G-6G, AI, Semantic Data, Quantum computing, MultiMedia) và các lab chuyên ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT) – PGS. TS. Đặng Hoài Bắc và Viện trưởng FOKUS GS Manfred Hauswirth đã ký kết ghi nhớ cho triển khai các hoạt động, chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các chương trình học bổng, trao đổi chuyên gia về công nghệ cho Chuyển đổi số, công nghệ của CM công nghiệp 4.0. Ngoài ra, hai bên đồng ý thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi chuyên gia giảng dạy, đào tạo giáo viên, giáo trình giảng dạy, chẳng hạn trong hệ thống lab nghiên cứu về thế mới về Media.

644 lượt xem