Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 của các Phương thức xét tuyển sớm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2024)
07/05/2024
Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hào hứng tìm hiểu lịch sử qua tranh panorama về “Chiến dịch Điện Biên Phủ”
10/05/2024

Căn cứ Thông báo số 416/TB-HV ngày 11 tháng 04 năm 2024 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 của các Phương thức xét tuyển sớm (Xét tuyển tài năng, Xét tuyển kết hợp Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy). Cụ thể như sau:

1. Phương thức Xét tuyển tài năng:

Thời gian đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ: Từ ngày 15/04/2024 đến hết ngày 25/05/2024 (24h00 ngày 25/5 đóng cổng đăng ký xét tuyển).

2. Phương thức Xét tuyển kết hợp và Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi ĐGNL/ĐGTD:

Thời gian đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ: Từ ngày 15/04/2024 đến hết ngày 30/05/2024 (24h00 ngày 30/5 đóng cổng đăng ký xét tuyển).

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo!

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 của các Phương thức xét tuyển sớm

7489 lượt xem