Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chi trả tiền học bổng chính sách học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2021-2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phải đặt mục tiêu chất lượng xuất sắc lên hàng đầu
09/12/2022
Hàng ngàn bạn trẻ yêu công nghệ đã tham dự Hội thảo GDG DevFest Hanoi 2022 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
10/12/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc chi trả tiền học bổng chính sách học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

Học viện sẽ chi trả theo tài khoản ngân hàng Agribark của sinh viên.

Đối với những sinh viên không có số tài khoản hoặc nợ học phí, sẽ nhận tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán tầng 1 nhà A1 từ ngày 12-16/12/2022 trong giờ hành chính (có danh sách kèm theo)

HBCS kỳ 1 (2021-2022)TB

HBCS kỳ 2 (2021-2022) TB

964 lượt xem