Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 (L12VT, CN)

Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy , lịch thi và danh sách chính thức kỳ phụ năm học 2013-2014 (1/7/2014 )
01/07/2014
Thông báo V/v: Phân lớp chuyên ngành các lớp C12CN1,2,3
05/08/2014
Show all
Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 (L12VT, CN)

THÔNG BÁO

Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị cấp bằng tốt nghiệp

hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 (L12VT, CN)

——————————–

Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Liên thông chính quy khóa 2012 (các lớp L12VT, L12CN), phòng Giáo vụ đã tiến hành kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp (file danh sách kèm theo). Để thông tin được đầy đủ, chính xác, Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự, sinh viên các lớp L12VT, CN thực hiện ngay các nội dung sau đây:

1.    Xác nhận thông tin tốt nghiệp: Ban cán sự các lớp có trách nhiệm phổ biến cho các sinh viên trong lớp để kiểm tra, rà soát thông tin của cá nhân (trong file thẩm định gửi kèm).

2.    Bổ sung giấy tờ (Văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Giấy khai sinh): Các sinh viên chưa nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng, hoặc giấy khai sinh (ghi chú trong danh sách kèm theo) phải nộp bổ sung bản sao công chứng bằng tốt nghiệp CĐ hoặc Giấy khai sinh.

3.      Phòng Giáo vụ tiếp nhận bổ sung giấy tờ và thông tin chỉnh sửa của sinh viên đến hết ngày thứ tư (30/7/2014). Sau thời điểm này, việc sai thông tin trong bằng tốt nghiệp, tốt nghiệp muộn so với khóa học do thiếu hoặc sai lệch thông tin, các cá nhân sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (DĐ: 0904332069; Email: namnh@ptit.edu.vn).

Trân trọng!

Toàn văn thông báo
Thông tin thẩm định, bảng điểm toàn khóa
24/7/2014