Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết năm học 2013-2014

Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010
27/08/2014
Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 1 năm học 2014-2015 (28/8/2014 )
28/08/2014
Show all
Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết năm học 2013-2014

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết năm học 2013-2014

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên hệ chính quy học tập tại Cơ sở Hà Đông

         

Căn cứ kết quả học tập năm học 2013-2014 và các năm học trước đó của các lớp sinh viên, Phòng Giáo vụ công bố kết quả tổng hợp điểm môn học năm học tích lũy của khóa học tính đến hết năm học 2013-2014 của các lớp sinh viên như sau:

–       Kết quả của các lớp niên chế (file bảng điểm tổng hợp kèm theo).

–       Kết quả của các lớp tín chỉ: Sinh viên tra cứu điểm tại website: http://qldt.ptit.edu.vn (sinh viên xem tại mục Xem điểm bằng mã sinh viên và mật khẩu đăng nhập hệ thống đăng ký môn học).

Lưu ý:

–       Kết quả học tập tính đến hết học kỳ 2 năm học 2013-2014, chưa tính đến kết quả kỳ học hè năm 2014.

–       Kết quả học tập được Trung tâm KT&ĐBCLGD cung cấp và Phòng Giáo vụ tổng hợp tính đến ngày 28/08/2014.

Kết quả học tập này là cơ sở để Học viện: Xét xử lên lớp, ngừng học, buộc thôi học năm học 2013-2014 (đối với các lớp niên chế; Xét xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (đối với các lớp tín chỉ); Xét học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014 và ghi nhận vào kết quả học tập toàn khóa của sinh viên.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp phổ biến tới sinh viên trong lớp biết để chủ động theo dõi kết quả học tập cũng như kết quả xét xử lý học vụ, học bổng…. Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả tổng hợp nêu trên, đề nghị Ban cán sự lớp tổng hợp, phản ánh bằng văn bản hoặc đơn đề nghị và nộp về Phòng Giáo vụ tại văn phòng Bộ phận một cửa trước ngày 12/09/2014.

Chi tiết sinh viên xem tại website: http://ptit.edu.vn/giaovu

Đề nghị các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Bảng điểm D10 (Tính đến 28/08/2014)
Bảng điểm D11 (tính đền 28/08/2014)

28/8/2014