Thông báo: Về việc Về việc thành lập các lớp chuyên ngành (từ học kỳ 2 năm học 2014-2015) (23/12/2014 )

Thông báo V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014
23/12/2014
Thông báo: Thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại cơ sở Hà Nội (25/12/2014 )
25/12/2014
Show all

Học viện thông báo:

  Thành lập các lớp chuyên ngành (từ học kỳ 2 năm học 2014-2015) của sinh viên các khóa, hệ tại cơ sở Hà Nội, cụ thể như sau:

1- Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin khóa 2012-2017

2- Đại học chính quy ngành Công nghệ Đa phương tiện khóa 2012-2017

3- Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin khóa 2013-2015

4- Đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử khóa 2011-2016

Đề nghị các sinh viên download các file kèm 

Trân trọng ./.


Tải về: