Thông báo V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014

Thông báo: V/v Công bố đề cương thực tập tốt nghiệp (D11KT,QT; L13KT,QT)
16/12/2014
Thông báo: Về việc Về việc thành lập các lớp chuyên ngành (từ học kỳ 2 năm học 2014-2015) (23/12/2014 )
23/12/2014
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014

                                 Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1; Các Viện nghiên cứu.

                                        –          Phòng Hành chính bảo vệ

                                        –          Các lớp sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học khóa 2014. 

 

 

   Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của Học viện. Phòng Giáo vụ thông báo lịch học bù đối với các lớp Đại học và Cao đẳng khóa 2014 như sau:

–      Đối với các lớp học ngày thứ 6 (02/01/2015) học bù vào ngày thứ 7 (27/12/2014).

–      Đối với các lớp học ngày thứ 5 (01/01/2015) học bù vào ngày Chủ nhật (28/12/2014)  hoặc giáo viên chủ động xếp lịch học bù với phòng Giáo vụ.

Phòng Giáo vụ đề nghị các Khoa đào tạo 1, các Viện nghiên cứu, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên được biết và cùng phối hợp triển khai thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng thông báo./.