Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên khóa 2019 ngành kỹ thuật được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024
14/03/2024
Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội
19/03/2024
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện; Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh viên. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành Kế hoạch thi lần hai học kỳ 1 năm học 2023-2024, cụ thể:
  • Thời gian thi: từ 27 đến 31/03/2024;
  • Đối tượng dự thi:
    – Sinh viên các khóa từ 2022 trở về trước đã có đơn hoãn thi được TT Khảo thí phê duyệt.
    – Sinh viên khóa 2023 thi chưa đạt các học phần.Đề nghị sinh viên truy cập QLĐT (https://qldt.ptit.edu.vn)  kiểm tra lịch thi cá nhân. Các trường hợp đã làm đơn nhưng không có lịch thi đề nghị liên hệ Trung tâm Khảo thí – tầng 1 nhà A1 để được xem xét xử lý.

    Trân trọng ./.