Lịch thi lần 3 đối với một số môn của C07

Thông báo tổ chức thu học phí, thu tiền học lại, thi lại đợt cuối năm học 2009-2010
28/05/2010
Danh sách sinh viên, giáo viên hướng dẫn, đề tài tốt nghiệp các lớp D05TC
07/06/2010
Show all
Lịch thi lần 3 đối với một số môn của C07
Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 3 đối với một số môn không còn trong CTĐT (khóa sau) của các lớp cao đẳng khóa 2007 (C07) như file kèm.

Các môn thi được bố trí thi lần 3 bao gồm:

1-Cơ sở kỹ thuật điện- điện tử

2-Ghép kênh tín hiệu số

3-Hóa học đại cương

4-Kỹ thuật chuyển mạch 1

5-Kỹ thuật thông tin quang

6-Kinh tế chính trị

7-Nhập môn logic học

8-Lịch sử ĐCS Việt Nam

Triết học Mác – Lê.Trân trọng thông báo.