Thông báo tổ chức thu học phí, thu tiền học lại, thi lại đợt cuối năm học 2009-2010

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học ’09-’10 (bổ sung)
27/05/2010
Lịch thi lần 3 đối với một số môn của C07
03/06/2010
Show all
Phòng Kinh tế tài chính thông báo tổ chức thu học phí, thu tiền học lại, thi lại đợt cuối năm học 2009-2010 như sau:

1. Thu học phí: thứ 2, ngày 31/05/10

2. Thu tiền học lại: thứ 4, ngày 02/06/10

Địa điểm: phòng kinh tế tài chính, P.110 và 111- Nhà A1

Vậy thông báo tới toàn thể các lớp và sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy biết.