Lịch thi học kỳ hệ tại chức khoá 06 và thi học kỳ hệ chính quy lớp cao đẳng khoá 07

Thông báo kết quả học tập, thi học kỳ 1 năm học 2009-2010
03/02/2010
Lịch, danh sách các nhóm thực hành môn Vật lý 1 các lớp khóa 2009
23/02/2010
Show all
Lịch thi học kỳ hệ tại chức khoá 06 và thi học kỳ hệ chính quy lớp cao đẳng khoá 07
Lịch thi của các lớp tại chức TCD06 VT1,2 và các lớp cao đẳng khoá 07 tải về tại đây