Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06

Danh sách khen thưởng (tập thể, cá nhân) học kỳ 1:’09-’10 (Cơ sở Hà Đông)
17/04/2010
Thông báo thu hoc phí kỳ 2 năm học 09-10 (đợt 2)
29/04/2010
Show all
Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06
(24/7/2010), Phòng GV&CTSV thông báo

– Lịch thi của các lớp học lại hè 2010 (thi từ ngày 03/8/2010)

– Lịch thi học kỳ cuối của các lớp ĐHTC khóa TCD06 (thi từ 03/8/2010)

(chi tiết xem, tải file kèm).