Danh sách khen thưởng (tập thể, cá nhân) học kỳ 1:’09-’10 (Cơ sở Hà Đông)

Thông báo về việc cấp GCNTN tạm thời, Bảng điểm cá nhân lớp C06TCQT
15/04/2010
Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06
27/04/2010
Show all

(16/4/2010). Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện học kỳ 1 năm học 2009-2010 của sinh viên và tập thể các lớp, ngày 14/4/2010, Học viện đã có quyết định số 215/QĐ-GV&CTSV về việc khen thưởng các tập thể lớp và cá nhân sinh viên có kết quả học tập rèn luyện xuất sắc và giỏi.

– Về tập thể: có 14 tập thể lớp được khen thưởng, với 2 mức khen thưởng

  + 02 tập thể lớp đạt danh hiệu thi đua Tập thể xuất sắc: 1.000.000 đ/lớp,

  + 12 tập thể lớp đạt danh hiệu thi đua Tập thể tiên tiến: 500.000 đ/lớp.

– Về cá nhân: có 154 sinh viên được khen thưởng với 2 mức khen thưởng:

   + Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại Xuất sắc: 200.000 đ/SV

   + Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại Giỏi: 150.000 đ/SV.

Danh sách chi tiết các tập thể, cá nhân được khen thưởng (File kèm).

(phòng KTTC sẽ có thông báo mời lĩnh tiền thưởng trong tuần tới).

Trân trọng thông báo!