Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 3 – Tháng 9 năm 2016)

Thông báo kết luận xét ĐKDT, làm ĐATN các lớp D11VT, CN, ĐT, ĐPT
10/09/2016
Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên phục vụ xét tốt nghiệp hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2014 các ngành Kinh tế(lớp L14KT, QT)
14/09/2016
Show all

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Hệ cao đẳng, đại học chính quy đào tạo theo niên chế và hệ cao đẳng nghề

 

Ngày 23/9/2016:  Chiều:   Từ 15h00 đến 17h00: Sinh viên  làm thủ tục dự thi tại Hội trường Số 1.

            Ngày 24/9/2016:  Sáng:     Hệ CĐ, ĐH chính quy thi học phần Cơ sở; hệ CĐN thi học phần Lý thuyết.

                                           Chiều:   Hệ CĐ, ĐH chính quy thi học phần Chuyên môn; hệ CĐN thi học phần Chính trị.

            Ngày 25/9/2016:  Sáng:     Hệ CĐ, ĐH chính quy thi học phần chính trị; hệ CĐN thi học phần thực hành.

                                           Chiều:  Hệ Cao đẳng nghề thi học phần thực hành.

 

TT Sáng Chiều Nội dung Hiệu lệnh trống
1 7h15 13h15 – Sinh viên có mặt tại phòng thi.

– Cán bộ coi thi có mặt tại Hội đồng thi, bốc thăm phòng thi.

1 hồi dài
2 7h30 13h30 Cán bộ coi thi gọi thí sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội quy thi và kiểm tra Thẻ sinh viên (hoặc CMTND/ Thẻ căn cước). 3 hồi dài
3 7h45 13h45 Cán bộ coi thi đến Hội đồng thi nhận đề thi. 3 tiếng
4 7h50 13h50 Cán bộ coi thi bóc đề phát cho sinh viên. 9 tiếng
5 8h00 14h00 Giờ thi bắt đầu. 1 hồi 3 tiếng
6 10h45 16h45 Còn 15 phút là hết giờ thi. 3 tiếng
7 11h00 17h00 Giờ thi kết thúc, thu bài. 3 hồi dài

—————————————————————————————————————————————-

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông

(Đợt 3 – Tháng 9 năm 2016)

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Đào tạo Hà Đông trong tháng 9 năm 2016 (Đợt 3 – Năm 2016)cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy đào tạo theo niên chế, được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử truyền thông; Kế toán; Marketing; Truyền thông Đa phương tiện và Quản trị kinh doanh.

2. Sinh viên hệ Liên thông cao đẳng, đại học chính quy đào tạo theo niên chế, được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp Ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử truyền thông và Quản trị kinh doanh.

3. Sinh viên hệ Cao đẳng nghề khóa 2013-2016, Ngành Ứng dụng phần mềm và Thiết kế web thi tốt nghiệp và sinh viên khóa 2012-2015 được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp Ngành Ứng dụng phần mềm.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn đăng ký dự thi và nộp tại Trung tâm Giao dịch một cửa trong khoảng thời gian từ ngày 25/8/2016 đến hết ngày 05/9/2016.

II. MÔN THI

1. Hệ cao đẳng, đại học CQ: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 hoặc  & Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 2).

2. Hệ Liên thông cao đẳng, đại học chính quy: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Kinh tế chính trị hoặcTriết học).

3. Hệ Cao đẳng nghề thi môn lý thuyết, thực hành và chính trị.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi:

1.1. Ngày 23/9/2016: 15h00, sinh viên tập trung học tập quy chế thi và làm thủ tục dự thi tại Hội trường Số 1, Cơ sở Đào tạo Đào tạo Hà Đông.

1.2. Ngày 24/9/2016:

a) Sáng:

– Hệ cao đẳng, đại học chính quy và hệ liên thông cao đẳng, đại học CQ thi môn cơ sở.

– Hệ Cao đẳng nghề thi môn lý thuyết

b) Chiều:

– Hệ cao đẳng, đại học CQ và hệ liên thông cao đẳng, đại học CQ thi môn chuyên môn.

– Hệ Cao đẳng nghề thi môn chính trị

 

1.3. Ngày 25/9/2016:

a) Sáng:

– Hệ cao đẳng, đại học CQ và hệ liên thông cao đẳng, đại học CQ thi môn chính trị.

– Hệ Cao đẳng nghề thi môn thực hành.

b) Chiều: Hệ Cao đẳng nghề thi môn thực hành.

2. Địa điểm thi: Tại Giảng đường A3 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu phiếu đăng ký
Danh sách dự thi tốt nghiệp tháng 09/2016 (Cập nhật 13/09/2016)
Lịch thi tốt nghiệp
13/9/2016