Thông báo kết luận xét ĐKDT, làm ĐATN các lớp D11VT, CN, ĐT, ĐPT

Kế hoạch thi phụ học kỳ 2; học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016
07/09/2016
Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 3 – Tháng 9 năm 2016)
13/09/2016
Show all
THÔNG BÁO

Về việc xét điều kiện dự thi, làm Đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp

hệ Đại học chính quy  khóa 2011–2015 các ngành Kỹ thuật (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, căn cứ kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 09 tháng 9 năm 2015, Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức dự thi tốt nghiệp của các sinh viên hệ Đại học chính quy niên khóa 2011-2015 các ngành kỹ thuật (các lớp D11VT, CN, ĐT, ĐPT) như sau:

1.      Điều kiện được dự thi, làm khóa luận tốt nghiệp:

– Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (ĐKDTTN) là sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, không có môn học nào còn nợ điểm (trừ các môn điều kiện), không nợ học phí và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập.

– Sinh viên đủ ĐKDTTN được thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) nếu có điểm TBCHT đạt:

+ Từ 7.0 trở lên đối với ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông và Công nghệ thông tin

+ Từ 6.90 trở lên đối với ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử

– Riêng ngành Công nghệ Đa phương tiện tất cả các sinh viên đủ ĐKDTTN tính đến thời điểm xét được thực hiện Đồ án tốt nghiệp.

– Sinh viên có thể làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét cho chuyển sang hình thức thi trong thời hạn 02 tuần sau khi có thông báo kết luận họp của Tiểu ban.

– Sinh viên thực hiện ĐATN phải dự thi môn chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (Nguyên lý 1) theo quy định.

– Các trường hợp đủ điều kiện còn lại sẽ ôn tập kiến thức dự thi theo đề cương và thi khối kiến thức tốt nghiệp gồm 3 môn là: Nguyên lý 1, Cơ sở ngành và Chuyên môn ngành.

– Các trường hợp chưa đủ ĐKDTTN do còn nợ môn học được tham gia ôn tập kiến thức tốt nghiệp cùng khóa học và được xét ĐKDTTN sau khi đã trả nợ xong môn học (02 tuần trước khi tổ chức thi tốt nghiệp theo kế hoạch)...

– Danh sách sinh viên đủ ĐKDTTN và hình thức thi tương ứng xem tại website http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

2.   Kế hoạch và hình thức thực hiện:

– Sinh viên đủ điều kiện thực hiện Đồ án  tốt nghiệp: đăng ký, thực hiện ĐATN theo sự hướng dẫn của các Viện, Khoa chuyên ngành và theo kế hoạch tốt nghiệp Học viện đã ban hành.

– Sinh viên dự thi tốt nghiệp tham gia các buổi hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi theo đề cương (theo kế hoạch học đã được phòng Giáo vụ, Khoa thông báo).

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để tham dự hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Bảng điểm xét điều kiện DTTN (tính đến 15h ngày 10/09/2015)
Danh sách sinh viên đủ/ chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

10/9/2015