Danh sách, điện thoại liên hệ của BCS các lớp CĐ/ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2011-2012 (28/10/2009 )

Thông báo về việc điều chỉnh danh sách lớp (D09QT2, D09QT3, D09DT2, D08DT2, D08DT3) (28/10/2009 )
28/10/2009
Thủ tục, mẫu biểu xin học lại, miễn học, miễn thi, bảo lưu điểm, học cải thiện điểm, học môn học thay thế
28/10/2009
Show all
Danh sách, điện thoại liên hệ của BCS các lớp CĐ/ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2011-2012
Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, liên hệ và cung cấp thông tin với các lớp sinh viên, Phòng GV&CTSV thông báo danh sách, điện thoại liên hệ của Ban cán sự các lớp sinh viên hệ CĐ/ĐH chính quy để các Khoa, Đơn vị, các CBGD và sinh viên các lớp tiện liên hệ.

—————————————————————-
– BCS lớp Học kỳ 2 năm học 2011-2012 (Cập nhật 12/04/2012)
—————————————————————-
– BCS lớp năm học 2011-2012, cập nhật 12/2011)
—————————————————————-
– BCS lớp năm học 2009-2010 (cập nhật 20/11/2009)

           Trân trọng thông báo.

Chi tiết em file kèm