FPT Telecom thông báo Chương trình Sinh viên Công nghệ tập sự 2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai khóa “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyển đổi số” tại Đồng Nai
17/04/2023
Hội thảo Digital Twin Technology
20/04/2023

Sinh viên Công nghệ là chương trình trọng điểm Tập sự – Có lương lớn nhất, được tổ chức định kỳ hằng năm của FPT Telecom, dành riêng cho sinh viên đam mê khối Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.

Chương trình được triển khai đăng ký đến ngày 05/05/2023. Sinh viên sẽ tham gia các vòng tuyển chọn trước khi được lựa chọn trở thành tập sự viên chính thức dưới sự đào tạo của FPT Telecom (Hoàn toàn không mất phí). 

Nội dung

Link thông tin

Link đăng ký

https://bit.ly/SVCNTS2023

Thông tin chi tiết

https://fptjobs.com/tin-tuc/lan-dau-tien-tai-sinh-vien-cong-nghe-tap-su-mua-7-thu-nhap-khung-len-den-150-trieu-302

Group chính thức 

Chương trình

https://www.facebook.com/groups/LangCongNgheFPTJob

Proposal fn

717 lượt xem