Đề tài cấp Nhà nước về lĩnh vực an toàn thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được cấp giấy chứng nhận

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lần thứ ba liên tiếp giữ vững vị trí Top 10 trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu Việt Nam
28/02/2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tăng cường công tác phòng dịch Covid – 19 chuẩn bị đón sinh viên trở lại
05/03/2020

Ngày 02/3/2020, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học công và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ “Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân tích vết truy cập dịch vụ cho phép phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử” do TS. Hoàng Xuân Dậu, Trưởng Bộ môn An toàn thông tin, khoa Công nghệ thông tin – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông làm chủ nhiệm.

Đây là nhiệm vụ thuộc “Chương trình nghiên cứu các công nghệ và phát triển sản phẩm Công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”.

Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu thập và phân tích vết truy cập các máy chủ tại các cơ quan cấp Tỉnh/Thành phố/Bộ, nhằm trích xuất các thông tin có giá trị hỗ trợ phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và đảm bảo an toàn thông tin; Xây dựng, phát triển hệ thống phân tích nhật ký vết truy cập dịch vụ hỗ trợ phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin và triển khai thử nghiệm tại cơ quan cấp Tỉnh/Thành phố/Bộ.

Các danh mục sản phẩm của nhiệm vụ đã hoàn thành và có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, An toàn thông tin, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, với việc đã xuất bản 02 công trình khoa học trên các tạp chí có uy tín của quốc tế và 03 công trình nghiên cứu báo cáo trong các Hội nghị khoa học quốc tế. Đối với lĩnh vực an toàn thông tin, đề tài đề xuất các kỹ thuật, giải pháp mới cho phát hiện các hành vi truy cập bất thường, các dấu hiệu xuất hiện botnet, các dạng tấn công DoS/DDoS và các dạng tấn công thường gặp lên ứng dụng web. Các kỹ thuật, giải pháp đề xuất giúp tăng độ chính xác phát hiện, giảm cảnh báo sai và nhờ vậy nâng cao hiệu quả việc giám sát, đảm bảo an toàn thông tin. Đối với lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin, các kỹ thuật và giải pháp đề xuất cho xử lý dữ liệu lớn, xây dựng tập luật dựa trên học máy, khai phá dữ liệu, thống kê và ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thông tin là những đóng góp đáng kể ở Việt Nam và cả trên thế giới.

Trong những năm qua, song song với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã đẩy mạnh hoạt động Khoa học công nghệ. Năm 2019, Học viện đã thực hiện xúc tiến nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước. Trong đó, Học viện đã xúc tiến mới thành công 04 đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

872 lượt xem