Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lần thứ ba liên tiếp giữ vững vị trí Top 10 trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu Việt Nam

10 sinh viên PTIT tham gia chương trình học bổng gPBL tại Nhật Bản
28/02/2020
Đề tài cấp Nhà nước về lĩnh vực an toàn thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được cấp giấy chứng nhận
01/03/2020
Ngày 28/01/2020, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2020. Theo đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ vững vị trí top 10 trong bảng xếp hạng.

Webometrics là trang đánh giá xếp hạng trường đại học tiên phong trong việc phân tích nguồn dữ liệu online, nhờ đó thống kê, đánh giá được khối lượng cơ sở giáo dục nhiều chưa từng có. Cho đến kỳ xếp hạng này, Webometrics đã thu thập được số liệu của 172 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam qua các tiêu chí được chọn.

Webometrics đánh giá các cơ sở giáo dục dựa vào tài nguyên online liên quan đến hoạt động của một trường đại học bao gồm 4 thành tố, bao gồm: Mức độ xuất hiện – Presence: số lượng các website con (subwebsites) tương ứng với website chủ của một trường; Mức độ ảnh hưởng – Impact: số lượng backlink từ các website khác trỏ về website của trường đang xem xét; Mức độ mở – Openess: số lượng file định dạng pdf, word, excel được công bố trên website; Sự xuất sắc về học thuật – Exellence of Scholar: dựa trên công trình khoa học công bố trên tạp chí thuộc danh mục Scopus.


Nhóm 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics
(Nguồn: Webometrics.info)

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics có sự thay đổi nhỏ trong phương pháp xếp hạng so với kỳ trước đó (7/2019). Cụ thể, ở tiêu chí “Độ mở”, Webometrics đánh giá số trích dẫn của 110 tác giả đầu tiên trong Google Scholar theo thứ tự trích dẫn giảm dần, không tính số trích dẫn của 10 tác giả đầu tiên.

Đánh giá của Webometrics mang tới lượng thông tin, dữ liệu khổng lồ nhưng lại có sự tương đồng với các bảng đánh giá xếp hạng uy tín bậc nhất như của Tạp chí Times và tổ chức Quacquerelli Symonds (QS) ở những thứ tự các trường Top 100, 500 của thế giới.

Trong đợt xếp hạng đầu tiên của năm 2020 được Webometrics thực hiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xếp thứ 10 trong Top các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Đáng chú ý, kết quả đánh giá mới nhất của Webometrics đã cho thấy, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lần thứ ba liên tiếp đứng ở vị trí Top 10 trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu Việt Nam.

Cùng với việc liên tục lọt vào danh sách Top các trường đại học hàng đầu Việt Nam, với kết quả đánh giá đợt 1/2019 của Webometrics, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang đặt ra những mục tiêu mới cho giai đoạn 2020 – 2021 với việc đa dạng hóa, mở các ngành đào tạo mới (như: công nghệ Internet vạn vật; Điều khiển tự động hóa, Kỹ thuật dữ liệu, Công nghệ tài chính) đáp ứng nhu cầu xã hội và theo xu hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0; nâng cao năng lực Nghiên cứu Khoa học, tăng cường và nâng cao hiệu xuất các dịch vụ Khoa học Công nghệ theo đặt hàng doanh nghiệp; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo trong các lĩnh vực mà Học viện có thế mạnh và tiềm năng  …

9011 lượt xem