Công tác đào tạo trình độ Tiến sĩ và hoạt động nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh đã góp phần vào sự phát triển chung của Học viện

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin theo phương thức phối hợp (Đề án 599) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) – Australia
25/07/2016
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học chính quy 2016
25/07/2016

Đó là nhận định của PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải, Phó Giám đốc Học viện tại Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh của Hoc viện Công nghê Bưu chính Viễn thông được tổ chức vào ngày 23/7/2016. Tham dự Hội nghị có TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện cùng đông đảo các nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện.

hoi nghi Tsi

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác đào tạo nghiên cứu sinh và công tác nghiên cứu khoa học của các giảnh viên, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh của Học viện đã và đang góp phần định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của ngành và đất nước. Học viện đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao đủ năng lực, thực hiện tốt mục tiêu gắn kết giữa sản nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, có 90 nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện trong tổng số 200 nghiên cứu sinh đã và đang theo học và nghiên cứu  tại Học viện và 73 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án trước Hội đồng chấm luận văn Tiến sĩ cấp Nhà nước, cấp Học viện. Các luận án nghiên cứu Tiến sĩ tại Học viện được đánh  giá là các công trình nghiên cứu chuyên sâu, có tính thời sự, mang tính cấp thiết; sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, phù hợp với điều kiện nghiên cứu của Việt Nam. Nội dung nghiên cứu trong đa số luận án được đánh giá có tính học thuật cao, thể hiện được tính kế thừa, áp dụng và phát triển có sáng tạo những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đóng góp, đề xuất mới có giá trị khoa học và thực tiễn của các đề tài luận án đều được công bố, đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín, trong tuyển tập các báo cáo ở các Hội nghị khoa học trong và ngoài nước.

Song song với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Học viện cũng luôn chú trọng để nghiên cứu sinh công bố các công trình nghiên cứu của mình thông qua Chuyên san các công trình nghiên cứu về Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin – Tạp chí liên kết giữa Học viện với Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật  mà Học viện là một trong những thành viên chủ chốt của Hội đồng biên tập vàTạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông do chính Học viện chủ trì xuất bản ra mắt số đầu tiên trong tháng 7/2016. Từ năm 2013 đến nay, Học viện đã công bố 66 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành khoa học quốc tế, 41 bài báo cáo tại các Hội nghị, hội thảo cấp quốc gia và 132 báo cáo tại các hội nghị, hội thảo quốc tế.

Học viện đã tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế tạo môi trường sinh hoạt học thuật ở trình độ chuyên môn cao, đạt chuẩn quốc tế cho ác nghiên cứu sinh tham gia, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện như: hội nghị ATC’ 14, hội nghị Nafosted NICS’15 và hội thảo quốc gia REV-ECIT’15…

Cũng trong khuôn khổ Hôi nghị, các giảng viên, nghiên cứu viên và các nghiên cứu sinh của Học viện đã có 25 báo cáo kết quả các công trình nghiên cứu.

1816 lượt xem