28/10/2022

Thông báo triệu tập ứng viên trúng tuyển vòng 1 tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022

21/10/2022

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, tuyển dụng viên chức Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đợt 1 năm 2022

13/10/2022

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng

Viện Kinh tế Bưu điện (Viện) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2022, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn […]
12/09/2022

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 730/KH-HV ngày 10/8/2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022. […]
09/09/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển dụng

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng các vị trí làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà Nội […]
09/09/2022

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo tuyển dụng

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2022, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu […]
20/08/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

03/11/2021

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021

Viện Kinh tế Bưu điện trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn tuyển […]
21/10/2021

Thông báo tuyển dụng giảng viên tháng 10/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2021 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà […]
04/08/2021

Thông báo tuyển dụng giảng viên 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN THÁNG 10/2021 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2021 […]