27/02/2024

Thông báo về việc triệu tập ứng viên trúng tuyển vòng 1 tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

23/02/2024

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

24/01/2024

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

24/11/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

16/11/2023

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng

13/11/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

13/11/2023

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo tuyển dụng

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I (đơn vị trực thuộc Học viện) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2023, cụ […]
30/10/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập ứng viên trúng tuyển vòng 1 tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

26/10/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

16/09/2023

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 810/KH-HV ngày 28/7/2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm […]