Công bố báo cáo về kinh tế số, xã hội số Việt Nam trong tháng 7

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông làm việc với Đại học Malaysia (UNIMAS) về hợp tác triển khai chương trình Thạc sỹ mới
14/06/2023
Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu tại Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc
15/06/2023

Báo cáo về Kinh tế số Việt Nam năm 2022 dự kiến sẽ được công bố trong tháng 07 năm 2023, có nội dung đánh giá tỷ trọng kinh tế số trong GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của 63 tỉnh, thành phố. Báo cáo là sản phẩm kết hợp của 3 đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), bao gồm Vụ Kinh tế số và xã hội số, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử – cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số. Vì thế, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển kinh tế, công nghệ quan trọng nhất hiện nay. Kinh tế số là 1 trong 3 trụ cột chính của chuyển đổi số quốc gia, cùng với Chính phủ số và xã hội số. Là trọng tâm của chuyển đổi số, phát triển kinh tế số được đánh giá sẽ tạo ra sự tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

Theo ước tính của Bộ TT&TT, tỷ lệ đóng góp của kinh tế số trong GDP đã tăng từ 11,91% năm 2021 lên đạt 14,26% trong năm 2022. Đây là số liệu tạm ước tính của Bộ TT&TT theo doanh thu từ Tổng cục Thuế năm 2022 để phục vụ công tác quản lý chuyên ngành. Số liệu này sẽ được điều chỉnh sau khi Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT công bố chính thức phương pháp và kết quả tính toán tỷ trọng kinh tế số tên GDP.

Theo kế hoạch hành động năm 2023, triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, Bộ TT&TT đã đặt mục tiêu thúc đẩy tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 15,5% trong năm 2023 và 17,5% vào năm 2024.

Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý II/2023 của Bộ TT&TT với các Sở TT&TT, ngày 12/6, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ TT&TT đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) thực hiện việc đo lường tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của các địa phương. Đến nay, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư, phương pháp luận để đánh giá. Tuy nhiên, cơ quan này hiện đang nghiên cứu cách thức thu thập dữ liệu và phương pháp đánh giá cụ thể.

Một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trong quý III/2023 là xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án phát triển kinh tế số vùng Tây Nguyên; xây dựng kế hoạch công bố dữ liệu mở lĩnh vực kinh tế số và xã hội số để thực hiện kế hoạch hành động Năm dữ liệu số quốc gia và phát triển dữ liệu mở của Bộ TT&TT.

Đồng thời, dự kiến vào trung tuần tháng 7, lần đầu tiên Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số sẽ được Bộ TT&TT tổ chức tại Nam Định. Tại diễn đàn, báo cáo thường niên về Kinh tế số Việt Nam năm 2022 sẽ được công bố. Đây là sản phẩm kết hợp của 3 đơn vị thuộc Bộ TT&TT, bao gồm Vụ Kinh tế số và xã hội số, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Báo cáo sẽ thể hiện nội dung đánh giá tỷ trọng kinh tế số trong GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng cho biết thêm, báo cáo đã lựa chọn 1 phương pháp, thu thập dữ liệu mẫu cụ thể và có đầy đủ cơ sở khoa học. Hiện đã có kết quả đánh giá về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của 63 địa phương năm 2022. Bộ TT&TT dự kiến sẽ công bố nội dung này trong Báo cáo thường niên về kinh tế số và xã hội số Việt Nam. “Sau khi hoàn thiện, các đơn vị sẽ báo cáo Bộ trưởng phê duyệt, và dự kiến công bố trong tháng 7/2023”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết.

Lab Kinh tế số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận nhiệm vụ phối hợp xây dựng báo cáo kinh tế số Việt Nam. Lab bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi số chịu trách nhiệm về phương pháp và học thuật trong xác định tác động của công nghệ số tới các hoạt động kinh tế cũng như tính toán tỷ trọng kinh tế số của các tỉnh và thành phố.

5856 lượt xem