Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023 theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hệ CQ năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT
24/07/2023
Công đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Chỗ dựa vững chắc của 706 đoàn viên
26/07/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023 theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT của Học viện như sau:

A. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

1. Cơ sở đào tạo Phía Bắc (mã trường BVH):

Địa chỉ: Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển
  Trình độ đại học   1.805  
1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 100 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01).

2 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử 7510301 95
3 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 60
4 Công nghệ thông tin 7480201 355
5 An toàn thông tin 7480202 140
6 Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) 7480101 70
7 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CT Kỹ thuật dữ liệu) 7480102 80
8 Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) 7480201 _UDU 180
9 Công nghệ đa phương tiện 7329001 120 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01);

Toán, Văn, Anh (mã D01).

10 Truyền thông đa phương tiện 7320104 70
11 Báo chí 7320101 35
12 Quản trị kinh doanh 7340101 115
13 Thương mại điện tử 7340122 70
14 Marketing 7340115 150
15 Kế toán 7340301 100
16 Công nghệ tài chính (Fintech) 7340205 65
Chương trình Chất lượng cao trình độ đại học
1 Công nghệ thông tin 7480201 _CLC 100 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01)

2 Công nghệ thông tin 200 Xét tuyển sau khi thí sinh nhập học và có thông báo riêng

2. Cơ sở đào tạo Phía Nam (mã trường BVS):

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển
  Trình độ đại học   505  
1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 50 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01).

2 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử 7510301 50
3 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 45
4 Công nghệ Inernet vạn vật 7520208 40
5 Công nghệ thông tin 7480201 110
6 An toàn thông tin 7480202 40
7 Công nghệ đa phương tiện 7329001 55 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01);

Toán, Văn, Anh (mã D01).

8 Quản trị kinh doanh 7340101 30
9 Marketing 7340115 45
10 Kế toán 7340301 40
Chương trình Chất lượng cao trình độ đại học
1 Công nghệ thông tin 50 Xét tuyển sau khi thí sinh nhập học và có thông báo riêng

B. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để thực hiện xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào đại học;
 • Xét tuyển theo ngành học và theo tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển tương ứng;
 • Không giới hạn số ngành khi thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT:

 • Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): Từ 22,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 3 tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01)
 • Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS): Từ 18,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 3 tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01)

(Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Nguyên tắc xét tuyển:

 • Xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển;
 • Điểm trúng tuyển của các tổ hợp bài thi/môn thi trong cùng một ngành là bằng nhau (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp trong cùng một ngành);
 • Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống và đảm bảo chất lượng tuyển sinh;
 • Xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng (không có điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng trong cùng một ngành), nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng ở thứ tự ưu tiên thứ nhất (nguyện vọng 1) thì sẽ được tự động xét tuyển ở nguyện vọng ưu tiên thứ hai (nguyện vọng 2) và kế tiếp;
 • Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký, khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì không được xét tuyển tiếp ở nguyện vọng sau;
 • Điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30 điểm;
 • Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện không sử dụng tiêu chí phụ riêng để xét tuyển;
 • Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh và theo kế hoạch quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.
 • Các điều kiện khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Học viện không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu để xét tuyển

C. TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển vào đại học chính quy (tất cả các phương thức xét tuyển) trên trang tra cứu kết quả tuyển sinh chính thức của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại địa chỉ: https://tracuu.ptit.edu.vn từ 00h00 ngày 23/08/2023.

D. XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Tất cả các thí sinh đã trúng tuyển chính thức (bao gồm cả các thí sinh đã trúng tuyển theo các Phương thức xét tuyển sớm) phải thực hiện xác nhận nhập học:

 1. Thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng hình thức trực tuyến và trên tài khoản của cá nhân (Hướng dẫn kèm theo).
 2. Chỉ có các thí sinh thực hiện đầy đủ việc Xác nhận nhập học và trong thời gian quy định mới được nhận Giấy báo trúng tuyển của Học viện.
 3. Các thí sinh không thực hiện đầy đủ việc Xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học vào Học viện và sẽ bị hủy kết quả xét trúng tuyển.
 4. Thời gian thực hiện xác nhận nhập học: Hoàn thành trước 17h00 ngày 06/9/2023.
 5. Hình thức xác nhận nhập học: Trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
 6. Kiểm tra kết quả xác nhận nhập học: Thí sinh có thể theo dõi kết quả xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong tài khoản của cá nhân hoặc trong tài khoản xét tuyển của cá nhân trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn.

E. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC NHẬP HỌC

Các thí sinh sau khi đã hoàn thành xác nhận nhập học sẽ thực hiện thủ tục nhập học như sau:

 1. Đối tượng: Các thí sinh đã chính thức trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 và đã hoàn thành việc xác nhận nhập học.
 2. Phương thức làm thủ tục nhập học:
 • Bước 1: Thí sinh thực hiện Nhập học trực tuyến (online) trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vnhoàn thành đóng kinh phí nhập học bằng hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn trên hệ thống), hoàn thành trước 24h00 ngày 18/09/2023.
 • Bước 2: Thí sinh In Lý lịch sinh viên từ hệ thống xét tuyển, lấy xác nhận của UBND xã, phường nơi thí sinh đang cư trú và chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn để nhập học trực tiếp tại Học viện.

F. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN HỆ THỐNG XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

 • Bước 1: Thí sinh truy nhập vào hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ: https://xettuyen.ptit.edu.vn
 • Bước 2: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống xét tuyển bằng tài khoản mặc định mà hệ thống đã tự động cấp cho thí sinh.
 • Tài khoản (tên đăng nhập) là CMND/CCCD của thí sinh (số CMND/CCCD đã sử dụng khi đăng ký hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 • Mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh của thí sinh theo định dạng DDMMYYYY.
 • Bước 3: Thí sinh thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống xét tuyển trực tuyến và cập nhật các thông tin cá nhân.

Hướng dẫn chi tiết kèm theo

Lưu ý: Các thí sinh đã có tài khoản trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tiếp tục sử dụng và không cần phải đăng ký tài khoản mới.

Thời gian bắt đầu mở hệ thống đăng ký: 00h00 ngày 23/08/2023.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Cơ sở đào tạo Phía Bắc (mã trường BVH):            

Phòng Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội, Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252

Cơ sở đào tạo Phía Nam (mã trường BVS):

Phòng ĐT&KHCN, Học viện Công nghệ BCVT – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh, Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.38297220

Trong thời gian xét tuyển, Học viện sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh, trực tiếp tư vấn tuyển sinh tại Cổng thông tin điện tử và Cổng thông tin tuyển sinh theo địa chỉ: https://ptit.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn, https://daotao.ptit.edu.vn qua email: tuyensinh@ptit.edu.vn hoặc Fanpage tuyển sinh: www.facebook.com/ptittuyensinh Zalo:  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ID 1260203497642986925).

21943 lượt xem