Tuần lễ mùa Xuân 2016 của tổ chức REI tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tuần lễ mùa xuân 2016 của tổ chức REI tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
25/03/2016
Công ty Samsung Electronics Việt Nam tổ chức Hội thảo Tuyển dụng dành cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
26/03/2016

Trong các ngày từ ngày 22/3 – 25/3/2016, tại Hà Nội, REI – Việt Nam đã tổ chức tuần lễ mùa Xuân tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với nhiều chủ đề thiết thực và bổ ích.

REI – Việt Nam (Resource Exchange International – REI ) là tổ chức Phát triển nguồn nhân lực, phi chính phủ, phi lợi nhuận của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tuần lễ mùa Xuân là hoạt động thường niên của tổ chức REI phối hợp với các trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhằm thực hiện mục đích của REI trong việc “Xây dựng con người, xây dựng quốc gia”. Hoạt động này với mục đích trang bị kiến thức và nâng cao năng lực cho các bạn sinh viên góp phần vào việc tăng cường nguồn nhân lực tại Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Thông qua các buổi hội thảo chuyên đề như: “Bí quyết thích nghi với văn hóa làm việc của tổ chức đa quốc gia”; “Biết mình biết người …Thấu hiểu cá tính mỗi người để giao tiếp công việc hiệu quả”; “Thất bại trong kinh doanh vì sao”; “Các kỹ năng phỏng vấn”; “Bỏ qua sự khác biệt để phối hợp công việc hiệu quả”… sinh viên Học viện đã được giao lưu và học hỏi những kỹ năng mềm như kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý cá nhân và kỹ năng lãnh đạo.

Ngoài ra, Tuần lễ REI tại Học viện còn là dịp để các bạn sinh viên được học tập các kỹ năng sống và làm việc hiệu quả, cũng như có cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản ngữ.

25/03/2016

980 lượt xem