Tài liệu bản cứng

27/09/2022

THƯ MỤC SÁCH NGOẠI VĂN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Trung tâm Thông tin – Thư viện xin giới thiệu các đầu sách Ngoại văn mới về thuộc các môn học của bộ môn Công […]
19/05/2022

THƯ MỤC SÁCH HỒ CHÍ MINH

Như một lẽ thường, tháng Năm lại đến với bao nhớ thương da diết và cảm xúc bồi hồi. Nhớ về sinh nhật Bác Hồ […]
03/03/2022

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2.2022

Mời bạn đọc tham khảo các tài liệu mới nhập về Thư viện tháng 2/2022. Sách hiện có tại hệ thống phòng phục vụ bạn […]
31/12/2021

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12.2021

Trung tâm TTTV xin giới thiệu với bạn đọc Bộ sách kỹ năng mới được xử lý và đặt tại Kho Mở: Stekel, Wilhelm. Cái […]
14/08/2021

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH “AN TOÀN THÔNG TIN’ – NXB THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tuyên truyền, phổ biến, […]
03/06/2021

Thông báo sách mới tháng 5 2021

004.35 Đa xử lý Parhami, Behrooz.. Introduction to parallel processing : algorithms and architectures / Behrooz Parhami.- New York : Plenum Press, c1999.- xxi, 532 […]
22/09/2020

Thông báo sách mới

Sách tặng của Giảng viên: Thương mại điện tử căn bản/ TS Trần Thị Thập
27/07/2020

THÔNG BÁO LUẬN VĂN MỚI THÁNG 7 NĂM 2020

Mời bạn đọc xem fie đính kèm dưới đây Thông báo luận văn mới năm 2020
23/06/2020

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 NĂM 2020

300 KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC VÀ NHÂN LOẠI HỌC 305.4209597 Đặng, Văn Bảy, 1903-1983. Nam nữ bình quyền / Đặng Văn Bảy […]
22/05/2020

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2020

300 KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC VÀ NHÂN LOẠI HỌC  305.4209597 Đặng, Văn Bảy, 1903-1983. Nam nữ bình quyền / Đặng Văn Bảy […]