Giới thiệu

Trung tâm Thông tin Thư viện – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở Hà Đông – Hà Nội)

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Information and Library Center – Posts and Telecommunications Institute of Technology(ILC – PTIT)

– Địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội;

– ĐT: Văn phòng 04.38548335; Website: http://ptit.edu.vn/ilc; Email: ilc@ptit.edu.vn

1.Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện – Học viện CNBCVT

 • Lịch sử hình thành

– Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện CNBCVT thành lập theo Quyết định số 397/TCCB ngày 30/5/2006 của Giám đốc Học viện trên cơ sở sáp nhập bộ phận Thư viện của Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Internet Plaza và Trung tâm Internet A3 thuộc Khoa Công nghệ Thông tin 1.

– Từ năm 2009, Trung tâm quản lý cả phòng Thí nghiệm – Thực hành của Học viện ở Cơ sở Hà Đông, Hà Nội.

 • Chức năng của Trung tâm

– Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin – thư viện trong toàn Học viện; tổ chức và quản lý công tác thông tin – thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Cơ sở Hà Đông.

– Quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm – thực hành do Học viện giao phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Cơ sở Hà Đông.

– Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống mạng Internet, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc (Khối).

(Xem thêm Quy định về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm TTTV HVCNBCVT)

Từ tháng 3/2012 các chức năng về Công nghệ thông tin và Thí nghiệm thực hành được chuyển về đơn vị khác trong Học Viện

 1. Đội ngũ cán bộ

Hiện số cán bộ của Trung tâm TTTV là 08 người. Phần lớn cán bộ Trung tâm có trình độ Đại học trở lên: 01 thạc sỹ chuyên ngành TTTV,01 thạc sỹ QTKD, 02 cử nhân chuyên ngành TTTV, 04 đại học chuyên ngành khác, đã được học lớp nghiệp vụ TTTV.

 1. Trang thiết bị và cơ sở vật chất

Trung tâm TT-TV có tổng diện tích là hơn 600 m2 gồm: các phòng Đọc, Mượn và kho sách; phòng Nghiệp vụ và Văn phòng tại tầng 1 nhà A3; phòng Internet Plaza tại nhà A1 cơ sở Hà Đông.

 • Các thiết bị tin học gồm có:

-; Hệ thống máy chủ sử dụng chung tại Data Center của Học viện

– Trung tâm Internet Plaza: 50 máy tính

– Phòng đọc, phòng mượn Thư viện: 10 máy tính

– Phòng Nghiệp vụ và Văn phòng:4 máy tính

– Trung tâm đã tham gia mạng VinaREN từ năm 2009

Tất cả các máy tinh đều được nối mạng LAN và Internet.

Tại hệ thống các phòng chức năng đều được trang bị các thiết bị như máy in, máy Photocopy. Phòng đọc có 100 chỗ ngồi.

 • Sơ đồ vị trí các phòng chức năng thuộc Trung tâm TT-TV
Tên phòng Vị trí
Văn phòng Tầng 1 – A3
Phòng Nghiệp vụ Tầng 1 – A3
Phòng Đọc Tầng 1 – A3
Phòng Mượn Tầng 1 – A3
Internet Plaza Tầng 1 – A1
Data Center Tầng 1 – A3
   
 1. Nguồn lực thông tin

Trung tâm TT-TV luôn chú trọng bổ sung các tài liệu tập trung sâu vào các chuyên ngành BCVT, CNTT, QTKD phù hợp các chương trình đào tạo của Học viện.

Thư viện hiện có 5.126 tên tài liệu với 42.200 bản trong đó:

– Sách tiếng Việt: 1.405 tên với 18.887 bản;

– Sách ngoại văn: 2.005 tên sách với 2.536 bản.

– Tạp chí Tiếng Việt có 37 tên, tạp chí Ngoại văn có 12 tên.

– Các bài giảng điện tử dạng Slide và toàn văn; các CD-ROM luận án và luận văn.

 1. Sản phẩm và dịch vụ TTTV

Trung tâm TT-TV đã tạo lập được hệ thống các sản phẩm và dịch vụ thông tin phù hợp với các đối tượng dùng tin trong Học viện. Bao gồm các sản phẩm sau:

 • Bộ máy tra cứu truyền thống:

– Hệ thống mục lục truyền thống: gồm Mục lục chữ cái và mục lục phân loại.

– Thư mục sách mới: Giới thiệu các sách mới nhập về Thư viện.

 • Sản phẩm TT-TV hiện đại:

– Mục lục truy nhập công cộng trực tuyến (OPAC – Online Public Access Catalog): Hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm thông tin về các ấn phẩm có trong thư viện (địa chỉ: http://ptit.edu.vn/ilc).

– Cơ sở dữ liệu thư mục: hơn 3.300 biểu ghi, được xây dựng trên phần mềm Libol 6.0 với các chuẩn AACR2, DDC14, MARC21.

– Thư viện số: các slide bài giảng, tóm tắt luận văn ThS, luận án TS đã bảo vệ thành công tại Học viện; các bài báo khoa học đã công bố.

 • Dịch vụ cung cấp tài liệu

– Dịch vụ đọc tại chỗ

Bạn đọc đọc tại phòng Đọc tài liệu tham khảo, tài liệu tra cứu, luận án, luận văn, báo và tạp chí.

– Dịch vụ mượn về nhà

Bạn đọc mượn tài liệu tại phòng Mượn mang về nhà sử dụng trong thời gian quy định. Tài liệu mượn về chủ yếu là giáo trình, bài giảng và một số sách tham khảo có nhiều bản. Hệ Đào tạo ĐH Từ xa được cung cấp học liệu.

– Dịch vụ sao chụp tài liệu: bạn đọc có nhu cầu sao chụp tài liệu đăng ký với cán bộ phòng Đọc.

(Bạn đọc xem thêm Nội quy Thư viện )