Tài liệu bản cứng

03/06/2021

Thông báo sách mới tháng 5 2021

004.35 Đa xử lý Parhami, Behrooz.. Introduction to parallel processing : algorithms and architectures / Behrooz Parhami.- New York : Plenum Press, c1999.- xxi, 532 […]
22/09/2020

Thông báo sách mới

Sách tặng của Giảng viên: Thương mại điện tử căn bản/ TS Trần Thị Thập
27/07/2020

THÔNG BÁO LUẬN VĂN MỚI THÁNG 7 NĂM 2020

Mời bạn đọc xem fie đính kèm dưới đây Thông báo luận văn mới năm 2020
23/06/2020

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 NĂM 2020

300 KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC VÀ NHÂN LOẠI HỌC 305.4209597 Đặng, Văn Bảy, 1903-1983. Nam nữ bình quyền / Đặng Văn Bảy […]
22/05/2020

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2020

300 KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC VÀ NHÂN LOẠI HỌC  305.4209597 Đặng, Văn Bảy, 1903-1983. Nam nữ bình quyền / Đặng Văn Bảy […]
26/03/2020

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 NĂM 2020

 300 KHOA HỌC XÃ HỘI  305.895930597 Người Bru – Vân Kiều ở Việt Nam = The Bru-Van Kieu in Viet Nam Kí hiệu xếp giá […]
18/02/2020

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH TIẾNG ANH THÁNG 2 NĂM 2020

Bạn đọc truy cập danh mục dưới đây: Danh mục sách quỹ Châu Á 2020
21/01/2020

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 NĂM 2020

 000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG     004.21 Nguyễn, Văn Xuyến. Nghiên cứu phương pháp lọc cộng tác theo ngữ cảnh : Luận […]
04/12/2019

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH MARKETING KHÓA D15 MR

Trung tâm Thông tin – Thư viện, kính gửi quý bạn đọc danh mục khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy ngành Marketing […]
21/11/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 NĂM 2019

Mục 000 (Tin học – Thông tin)     004.21 Nguyễn, Văn Xuyến. Nghiên cứu phương pháp lọc cộng tác theo ngữ cảnh : Luận văn ThS. […]