Liên hệ

Trung tâm thông tin thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 1 nhà A3- HVCNBCVT-km10 Nguyễn Trãi Hà Đông, Hà Nội
Email: ilc@ptit.edu.vn
Điện thoại: 024 38548335
Trung tâm thông tin thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 97 Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Email: ngvdan@@ptithcm.edu.vn
Điện thoại: 028 373708398