THƯ MỤC SÁCH HỒ CHÍ MINH

CB1
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ
19/05/2022
2022328-u3
Bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số
30/05/2022
Show all

Như một lẽ thường, tháng Năm lại đến với bao nhớ thương da diết và cảm xúc bồi hồi. Nhớ về sinh nhật Bác Hồ kính yêu – vị cha già của dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước, vị danh nhân văn hóa thế giới.

 Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng giới thiệu Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 1. Hồ Chí Minh – Biểu tượng của thời đại

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thời đại.

Chân dung Bác trong cuốn “Ho” của nhà báo người Mỹ nổi tiếng David Halberstam được phác họa đầy ấn tượng: “…tự tin trong cốt cách bình dân, lý tưởng dân tộc mạnh mẽ và kiên định, có lòng tin vững chắc về sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-xít và chiến tranh toàn dân là con đường duy nhất giải phóng đất nước của cụ khỏi chủ nghĩa thực dân…”

Cuốn sách Hồ Chí Minh – Biểu tượng của thời đại của tác giả Đỗ Hoàng Linh bao gồm những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh chủ đề người anh hùng giải phòng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hoá của thời đại.

Cuốn sách được chia thành 2 phần:

Phần 1: Người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam

Phần 2: Danh nhân văn hóa của thời đại.

  1. Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh

Cuốn sách có  một chủ đề bao trùm và xuyên suốt trong sự nghiệp nghiên cứu của GS Phong Lê: đó là các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh. Giáo sư đã lựa chọn, sắp xếp những nghiên cứu của mình theo một cấu trúc từ chung đến riêng, từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể nhằm làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Nguồn sức mạnh có khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919 đến Di chúc năm 1969 và từ Di chúc năm 1969 cho đến nay – năm 2019 là chẵn 100 năm. Một trăm năm – một sự nghiệp thiêng liêng, một cuộc đổi đời vĩ đại mà Hồ Chí Minh đã đem lại cho “dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta”.

  1. Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người có phương pháp làm việc mẫu mực và khoa học, giải quyết đúng đắn và thỏa đáng các mối quan hệ trong công việc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phấn đấu, rèn luyện bằng sự nỗ lực của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng. Bằng con đường kiên trì tự học tập, tự nghiên cứu, Người đã có được trình độ học vấn uyên bác, tầm hiểu biết toàn diện và sâu sắc. TS. Lê Văn Yên biên soạn để cung cấp thêm những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của Người, từ đó giúp bạn đọc hiểu biết thêm, suy ngẫm và quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta

Suốt cuộc đời hy sinh phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành toàn bộ tâm lực vào việc xây dựng Đảng ta, một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, gắn bó máu thịt với dân, coi đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội lần thứ VII, VIII, IX, X, XI, XII của Đảng ta đều khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta” do PGS. TS. Lê Văn Yên biên soạn  tập hợp nhiều tư liệu quý, trình bày ngắn gọn súc tích những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự. Cuốn sách sẽ là nguồn cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị cho độc giả nhất là cán bộ, đảng viên.

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Người có tư tưởng đó là “muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã”. Đến với cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc” để hiểu rõ hơn về tư tưởng của Người. Cuốn sách phân tích và chứng minh quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết quốc tế giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới và việc tổ chức kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam; Khái quát những quan điểm cơ bản thuộc tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời khẳng định những quan điểm cơ bản đó vẫn là những vấn đề thuộc chiến lược cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới trong giai đoạn hiện nay; Phân tích giá trị thực tiễn tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng chứng minh ngay từ giai đoạn này, đoàn kết quốc tế – một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh, đã là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và dân tộc đi tới những thắng lợi vẻ vang;  Phân tích rõ mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta là mật thiết, gắn bó, đồng thời phân tích rõ tầm cao, tầm trí tuệ, tầm chiến lược của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc kết hợp dân tộc và quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và đóng góp vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin trên những vấn đề cốt yếu.

Ngày nay tư tưởng độc lập, tự chủ trong đối ngoại và hợp tác quốc tế đã trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt các hoạt động đối ngoại.

 6. Tấm gương Bác: Ngọc quý của mọi nhà

 Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Bác đã đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Cuốn sách gồm 297 mẩu truyện nhỏ do TS. Nguyễn Văn Khoan sưu tầm, nhà xuất bản Thông tin và truyền thông phát hành năm 2019. Đây là cuốn sách đã được tập hợp các bài viết, lời kể của các nhân chứng, những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ. Những bài viết được viết ngắn gọn, nội dung súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Là vị lãnh tụ lớn của dân tộc nhưng Bác luôn gần dân, thương dân, chăm lo cho dân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cách ứng xử của Bác trong đời sống hàng ngày với đồng bào, với bộ đội đã được kể lại trong cuốn sách một cách tự nhiên đến xúc động lòng người. Điều đặc biệt của tác phẩm đó là giá trị giáo dục to lớn, xuyên suốt các bài viết từ đầu đến cuối, qua từng bài  làm cho người đọc tiếp nhận một cách dễ dàng mà sâu sắc. Bất cứ ai khi đọc “Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà” cũng đều có thể rút ra những bài học lí tưởng về cách sống và đạo đức làm người. Tấm gương Bác luôn luôn chiếu sáng, soi đường, chỉ lối cho chúng ta không ngừng tu dưỡng bản thân để trở thành người có ích phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.