GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH MỚI

logicso
01/08/2023
Anh GT
Giới thiệu “Giáo trình Các kỹ thuật giấu tin”
24/08/2023
Show all

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ LOGIC SỐ

Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – TS. Đỗ Mạnh Hà – TS. Nguyễn Ngọc Minh

“Thiết kế logic số” là môn học chuyên ngành quan trọng cho sinh viên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trong môn học này, sinh viên được trang bị các kiến thức về phương pháp mô tả, thiết kế theo cấu trúc, RTL và hành vi các hệ thống số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng: thiết kế mạch số tổ hợp, thiết kế mạch số tuần tự, máy trạng thái, hazard, phát hiện lỗi,… thử nghiệm thiết kế các hệ thống số sử dụng những cấu kiện logic khả trình như CPLD, FPGA. Từ đó sinh viên có thể thực hiện thiết kế logic cho hệ thống điện tử số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL phục vụ mô phỏng, kiểm tra, thử nghiệm, thực thi một một hệ thống điện tử số hoàn chỉnh trong thực tế. Bên cạnh đó môn học còn giúp sinh viên tích lũy các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng phân tích, thiết kế kỹ thuật hệ thống thống số dùng VHDL.

Giáo trình gồm các nội dung chính như sau:

Chương 1: Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống số

Chương 2: Cấu kiện logic khả trình (PLD).

Chương 3: Căn bản về ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Chương 4: Phương pháp thiết kế logic dùng VHDL

Chương 5: Thiết kế các hệ thống số ứng dụng dùng VHDL

Phụ lục I: Quy ước về đặt tên trong VHDL

Phụ lục II: Cấu trúc lệnh cơ bản của VHDL

Phụ lục III: Giới thiệu CPLD/FPGA của Xilinx

Phụ lục IV: Hướng dẫn phần mềm ISE của Xilinx

Phụ lục V: Một số chương trình thiết kế mẫu

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình Thiết kế Logic số” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06255-06264

Phòng Mượn: VG/33553-33782

 

 

 

 

 GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

 

TÁC GIẢ: TS. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC, TS. VŨ QUANG KẾT,

THS. PHAN ANH TUẤN

 

Giáo trình “Tài chính tiền tệ” được xây dựng dựa trên quan điểm nhìn nhận hiện đại về hệ thống tài chính với sự tập trung vào thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian được nhấn mạnh hơn trước đây. Giáo trình  đưa ra nhiều kiến thức tài chính, tiền tệ phổ biến ở các nước để bạn đọc dễ dàng áp dụng lý thuyết để tìm hiểu và phân tích các vấn đề tài chính tiền tệ trong thực tế.

Thông tin cuốn giáo trình:

  • Tác giả: Đặng Thị Việt Đức, Vũ Quang Kết, Phan Anh Tuấn
  • NXB: Thông tin và Truyền thông
  • Năm XB: 2022
  • Số trang: 313 tr.; 24cm
  • Từ khóa: Tài chính tiền tệ; Giáo trình

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương 1: Đại cương về tài chính và tiền tệ

Chương 2: Tín dụng và lãi suất tín dụng

Chương 3: Thị trường tài chính

Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian

Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tài chính doanh nghiệp

Chương 7: Tài chính công

Chương 8: Tài chính quốc tế

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình Tài chính tiền tệ” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06089-98

Phòng Mượn: VG/32623-852


 

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP 1

TÁC GIẢ: PGS. TS. PHẠM NGỌC ANH – TS. NGUYỄN KIỀU LINH

Cuốn giáo trình “Toán cao cấp 1” này được biên soạn cho đối tượng đại học năm đầu khối ngành kinh tế, một mặt phù hợp với những thay đổi ở trường phổ thông, mặt khác nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nói riêng và sinh viên khối ngành kinh tế cả nước nói chung. Cuốn sách trình bày khá đầy đủ các khái niệm cơ bản của giải tích toán học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dãy số, hàm số, giới hạn, đạo hàm của hàm số, phép tính vi tích phân, phương trình vi phân và một số kiến thức quan trọng khác. Nhờ đó sinh viên có kiến thức nền tảng để học tiếp các môn sau đó như Xác suất thống kê, Toán kinh tế, Kinh tế lượng,… và biết vận dụng vào nghiên cứu các vấn đề chuyên môn của mình.

Nội dung chính của cuốn sách này được chia thành 5 chương:

  • Chương 1: trình bày những khái niệm cơ bản về dãy số, hàm số một biến, giới hạn và tính liên tục của hàm một biến.
  • Chương 2 và chương 3: gồm các nội dung về phép tính đạo hàm, vi phân, tích phân của hàm một biến.
  • Chương 4: trình bày về giới hạn, sự liên tục, đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, cực trị của hàm số nhiều biến.
  • Chương 5: gồm các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân và cách giải một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

 

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình Toán cao cấp 1” tại thư viện:

Phòng Đọc: VM/06245-54

Phòng Mượn:VG/34013-222

Link truy cập thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn

 

 

 

GIÁO TRÌNH MARKETING DỊCH VỤ

TÁC GIẢ: TS NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

 

Chưa bao giờ lĩnh vực dịch vụ lại phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế quốc dân của các quốc gia nói riêng như hiện nay. Ở các nền kinh tế phát triển lĩnh vực này chiếm một phần quan trọng trong GDP. Còn ở các quốc gia đang phát triển, lĩnh vực này cũng đang dần khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế quốc gia.

Ở Việt Nam cũng vậy. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp dịch vụ cần phải nỗ lực để đáp ứng tốt hơn với nhu cầu, mong muốn và hành vi ngày càng biến động mạnh của khách hàng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh về mặt marketing của mình. Trong bối cảnh này một trong những lĩnh vực hoạt động mà các doanh nghiệp dịch vụ phải quan tâm hàng đầu chính là marketing. Chính vì lý do này, việc nghiên cứu và tìm hiểu về marketing dịch vụ trở nên quan trọng không những đối với sinh viên đang theo học các ngành về marketing hay quản lý/quản trị kinh doanh, mà còn quan trọng với cả những người đang làm marketing trên thực tế các doanh nghiệp.

Giáo trình gồm các nội dung chính như sau:

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh dịch vụ và marketing dịch vụ

Chương 2: Hành vi khách hàng

Chương 3: Các quyết định về dịch vụ

Chương 4: Định giá dịch vụ

Chương 5: Phân phối dịch vụ

Chương 6: Truyền thông marketing dịch vụ

Chương 7: Quản trị quá trình cung cấp dịch vụ

Chương 8: Quản trị con người trong kinh doanh dịch vụ

Chương 9: Quản trị môi trường cung cấp dịch vụ

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình Marketing dịch vụ” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06165-74

Phòng Mượn: VG/33783-4012