THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11.2022

h1122
Sắp diễn ra Hội nghị bưu chính các nước Đông Nam Á (ASEANPOST)
04/12/2022
vhd1
Tôn vinh Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022
04/12/2022
Show all

Trung tâm Thông tin Thư viện hân hạnh giới thiệu “Thư mục sách mới tháng 11.2022″ tới toàn thể bạn đọc.

Các đầu sách được các nhà xuất bản: Thông tin Truyền thông, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam” tặng!

Sách có tại phòng Đọc – Thư viện, kính mời bạn đọc tới tham khảo!

STT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm XB ĐKCB
1 Sổ tay Thương mại hoá+ : Nâng cao tác động tích cực của nghiên cứu khoa học và công nghệ qua con đường thương mại hoá Jennifer Kelly, Michaela Cosijn, Minh Nguyên Nguyễn.. Khoa học và Kỹ thuật 2021 VM/06099-06103
2 Vang vọng lời nước non. Tập 1: Tôi Hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩ nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06104-06106
3 Vang vọng lời nước non. Tập 2: Dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam là một : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06107-06109
4 Vang vọng lời nước non. Tập 3: Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 3 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06110-06112
5 Vang vọng lời nước non. Tập 4: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 4 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06113-06115
6 Vang vọng lời nước non. Tập 5: Phải xứng đáng là người lãnh đão, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 5 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06116-06118
7 Vang vọng lời nước non. Tập 6: Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 6 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06119-06121
8 Vang vọng lời nước non. Tập 7: Còn sống thì còn phải học : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 7 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06122-06124
9 Vang vọng lời nước non. Tập 8: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 8 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06125-06127
10 Vang vọng lời nước non. Tập 9: Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 9 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06128-06130
11 Vang vọng lời nước non. Tập 10: Trung với Đảng, hiếu với dân : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 10 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06131-06133
12 Vang vọng lời nước non. Tập 11:Ngoại giao hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 11 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06134-06136
13 Vang vọng lời nước non. Tập 12: Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu : Những câu trích mang giá trị giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba. 12 Thông Tin và Truyền Thông 2022 VM/06137-06139
14 Dịch đồ học tại Việt Nam Bùi Bá Quân Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 VM/06140
15 Các phương pháp phân tích ngữ pháp – Góc nhìn và ngôn ngữ biến tố và đơn lập Đinh Văn Đức Đại học Quốc gia Hà Nội 2022 VM/06141-06142
16 Chủ nghĩa khu vực : Những vấn đề lý luận và thực tiễn Phạm Quang Minh Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 VM/06143-06144
17 Văn miếu Việt Nam khảo cứu Trịnh Khắc Mạnh Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 VM/06145-06146
18 Đại cương thiên phái Trúc Lâm Mai Thị Thơm Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 VM/06147-06148
19 Các vấn đề tâm lí – xã hội và sức khoẻ tâm thần của người cao tuổi trong xã hội hiện đại Hoàng Mộc Lan Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 VM/06149-06150
20 Những vấn đề về lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam thế kỷ XX Phong Lê Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 VM/06151-06152
21 Từ điển người thầy dạy tiếng: Từ điển học và giáo dục học Alain Rey, Simone Delesall, Alise Lehmann Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 VM/06153-06154
22 Những thách thức toàn cầu và vấn đề an ninh tài chính của Việt Nam: Sách chuyên khảo Trần Thị Thanh Huyền,Hoàng Đức Chính,Phạm Xuân Hoan,Vũ Thanh Hương,Nguyễn Cẩm Nhung Đại học Quốc gia Hà Nội 2020 VM/06155-06156
23 Văn chương khoa cử triều Nguyễn (thi Hội, thi Đình) Đinh Thanh Hiếu Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 VM/06157-06158
24 Di sản văn hoá Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử Phan Huy Lê Đại học Quốc gia Hà Nội 2018 VM/06159