THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2.2022

01032022-vanhoadoc-1
“Dòng chảy ngầm” của văn hóa đọc
03/03/2022
Family outdoors at park having picnic and looking at book
Vị trí, vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển văn hóa đọc
04/03/2022
Show all

Mời bạn đọc tham khảo các tài liệu mới nhập về Thư viện tháng 2/2022. Sách hiện có tại hệ thống phòng phục vụ bạn đọc của Thư viện.

  1. SÁCH GIẤY NGOẠI VĂN (PHÒNG ĐỌC THƯ VIỆN)
Số TT Tên sách Tên tác giả Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Môn học ĐKCB ISBN
1 Modern Operating Systems 4th Edition Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, Pearson Education, Inc 2016 Thiết kế và cài đặt điều hành AM/01300 9789332575776
2 Principles of information security, 4th edition, Course Technology Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, Cengage Learning, 2012 An toàn bảo mật hệ thống thông tin AM/01301 9789814846325
3 Database Security Alfred Basta, Melissa Zgola, Cengage Learning, 2012 An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu AM/01302 9781435453906
4 Distributed Systems: Principles and Paradigms A. S. Tanenbaum, M. V. Steen; CreateSpace Independent Publishing Platform 2007 Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu AM/01303 9781530281756
5 Fundamentals of Information Systems Security David Kim, Michael G. Solomon, Jones & Bartlettlearning, An toàn bảo mật hệ thống thông tin AM/01304 9781284116458
6 The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling 1st Edition Raj Jain; John Wiley & Sons, c1991 Đánh giá hiệu năng mạng AM/01305 9780471503361
7 Linux Administration A Beginners Guide Wale Soyinka, McGraw-Hill ,Osborne Media, 2012 Hệ điều hành Windows và Linux/Unix AM/01306 9781260441703
8 Software architecture design patterns in Java Partha Kuchana; AUERBACH PUBLICATIONS 2004 Kiến thức và thiết kế phần mềm AM/01307 9780849321429
9 Introduction to Parallel Processing: Algorithms and Architectures Behrooz Parhami; Springer, c1999 Kiến trúc và thuật toán song song AM/01308 9781475772432
10 Applied Network Security Monitoring Chris Sanders and Jason Smith, Syngress, Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng AM/01309 9780124172081
2.  SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (PHÒNG ĐỌC/ MƯỢN)
Số TT Tên sách Tên tác giả Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Môn học ĐKCB ISBN
1 Giáo trình Triết học Mác – Lênin. Bộ Giáo dục và ĐT Chính trị Quốc gia 2021 Triết học Mác – Lênin. VG/30267 – 30401 9786045765966
2 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Bộ Giáo dục và ĐT Chính trị Quốc gia 2021 Kinh tế chính trị Mác – Lênin. VG/30402 – 30536 9786045765883
3 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục và ĐT Chính trị Quốc gia 2021  Chủ nghĩa xã hội khoa học VG/30537 – 30641 9786045765869
4 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và ĐT Chính trị Quốc gia 2021  Tư tưởng Hồ Chí Minh. VG/30642 – 30776 9786045765920
5 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Giáo dục và ĐT Chính trị Quốc gia 2021  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. VG/30777 – 30881 9786045765906