THƯ MỤC SÁCH NGOẠI VĂN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

mau-thong-bao_2204184241
THÔNG BÁO
15/09/2022
20220929-pg5-TT
Bộ TT&TT họp báo phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
29/09/2022
Show all

Trung tâm Thông tin – Thư viện xin giới thiệu các đầu sách Ngoại văn mới về thuộc các môn học của bộ môn Công nghệ phần mềm như sau:

STT Tên sách Tác giả Năm XB Nhà XB Số lượng ĐKCB Ghi chú
1 Text Analytics with Python: A Practitioner’s Guide to Natural Language Processing 2E Dipanjan Sarkar 2016 Apress 1 AM/01741
2 Mobile Artificial Intelligence Projects Karthikeyan NG, Arun Padmanabhan, Matt R. Cole 2019 Packt 1 AM/01742
3 Digital Image Processing 4E GE Gonzalez, R. C. and Woods, R. E 2018 Pearson/Prentice Hall 1 AM/01743
4 Building Intelligent Systems: A Guide to Machine Learning Engineering Geoff Hulten 2018 Apres 1 AM/01744
5 Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data Jake VanderPlas 2017 O’Reilly Media 1 AM/01745
6 Mining massive datasets 3E Anand Rajaraman and Jeffrey U. Ullman 2011 Cambridge University Press 1 AM/01746
7 Concise Guide to Software Engineering From Fundamentals to Application Methods Gerard O’Regan 2017 Springer 1 AM/01747
8 Advanced Guide To Python3 Programming John Hunt 2019 Springer 1 AM/01748