THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 1.2024

20_20230918134805
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ra mắt hệ thống Đại học số
29/09/2023
Anh 1
Bộ VHTTDL: Hướng dẫn triển khai 02 Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện
02/02/2024
Show all

Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng giới thiệu các Giáo trình mới xuất bản của Học viện:

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

PGS.TS Đặng Thị Việt Đức, TS. Vũ Quang Kết,

ThS. Đinh Xuân Dũng, ThS. Đặng Phong Nguyên

 

Trên cơ sở tiếp cận, kế thừa một cách có chọn lọc các nguồn tài liệu phong phú trong và ngoài nước, các văn bản pháp qui do Bộ Tài chính ban hành,… giáo trình đã đăng tải một lượng kiến thức vừa đủ về các vấn đề gồm:

– Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp.

– Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro

– Chương 3: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp.

– Chương 4: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.

– Chương 5: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

– Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

– Chương 7: Quản trị tài sản trong doanh nghiệp.

– Chương 8: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp.

– Chương 9: Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

– Chương 10: Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức của công ty cổ phần.

Cuốn sách được viết nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức về quản trị tài chính doanh nghiệp phục vụ việc giảng dạy, học tập cho giảng viên và sinh viên.

Mời bạn đọc tìm đọc tại Thư viện Học viện công nghệ BCVT:

Kho đọc: VM/06431-06440

Kho mượn: VG/35754-35983

 

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP 2

PGS.TS Phạm Ngọc Anh

PGS.TS. Lê Bá Long

 

Giáo trình Toán cao cấp 2 được biên soạn theo Đề cương tín chỉ học phần Toán cao cấp 2 đã được Học viện công nghệ BCVT ban hành năm 2012 dành cho sinh viên đại học hệ chính qui nhóm ngành kinh tế bao gồm: Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Tài chính kế toán, Khoa Đa phương tiện và Khoa Marketing của Học viện. Môn Toán cao cấp 2 có nội dung gần như độc lập với môn Toán cao cấp 1, trình bày các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính, nhằm cung cấp và hỗ trợ cho sinh viên khối ngành Kinh tế trong học tập, nghiên cứu, phân tích các mô hình kinh tế.

Giáo trình được thiết kế theo 5 chương tương ứng với thời lượng hai tín chỉ gồm các nội dung sau:

Chương 1: Logic mệnh đề, tập hợp, ánh xạ

Chương 2: Không gian véc tơ n chiều

Chương 3: Ma trận và định thức

Chương 4: Hệ phương trình tuyến tính

Chương 5: Phép biến đổi tuyến tính và dạng toàn phương trên không gian Rn

Mời bạn đọc tìm đọc tại Thư viện Học viện công nghệ BCVT:

Kho đọc: VM/06451-06460

Kho mượn: VG/36109-36323

 

 

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

TÁC GIẢ: TS NGUYỄN VĂN HẬU (Chủ biên)

GVC LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG

ThS.GVC NGUYỄN THỊ CHINH LAM

 

Giáo trình kế toán tài chính 2 được biên soạn theo đề cương môn học trong chương trình đào tạo ngành kế toán của Học viện Công nghê Bưu chính Viễn thông đảm bảo tính hệ thống và khoa học

Giáo trình gồm các nội dung chính như sau:

Chương 6: Kế toán các khoản đầu tư

Chương 7: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Chương 8: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Chương 9: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

Chương 10: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình Kế toán tài chính 2” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06276 – 06278

Phòng mượn: VG/35984-36108