GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH MỚI

mau-thong-bao_2204184241
KHẢO SÁT NHU CẦU ĐỌC SÁCH CỦA BẠN ĐỌC HỌC VIỆN
22/05/2024
Show all

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 GIÁO TRÌNH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

TÁC GIẢ: TS. LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của đất nước, bắt đầu từ giai đoạn kháng chiến chống đế quốc và thực dân cho đến thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và định hướng nền kinh tế – xã hội xã hội chủ nghĩa, thì Thuế đã và đang vừa là công cụ quan trọng để điều tiết nền kinh tế vĩ mô (tập trung hoá trước đây và định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa như hiện nay), vừa là đóng góp vào nguồn thu Ngân sách Nhà nước để thực hiện tái đầu tư phát triển kinh tế cũng như đảm bảo tốt cho an sinh xã hội.

Có thể thấy, hiện nay Việt Nam đã tham gia với tư cách là thành viên của WTO và tham gia ký kết các hiệp định thương mại đa phương hoặc song phương với rất nhiều các tổ chức tài chính cũng như với các quốc gia trên thế giới, vì vậy, việc chủ động thích ứng và tuân thủ theo luật pháp quốc tế đối với ngành Thuế được đặt ra rất cần thiết. Đồng thời, việc làm sao để hệ thống Thuế tiếp cận một cách đơn giản, chính xác cho tất cả các đối tượng chịu thuế cũng là một bài toán cần có lời giải đầy thú vị.

Giáo trình Thuế và Kế toán thuế là tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập học phần Thuế và Kế toán thuế thuộc chuyên ngành đào tạo cử nhân Kế toán của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong việc xác định, kê khai thuế và hạch toán kế toán các loại thuế trong doanh nghiệp.

Giáo trình thuế và kế toán thuế cung cấp các kiến thức cập nhật về các loại thuế, các quy định về hạch toán thuế hiện hành một cách dễ hiểu nhất, súc tích nhất và cập nhật nhất.

Bia Thue va ke toan thue

Nội dung giáo trình gồm 7 chương:

Chương 1: Tổng quan về Thuế và Kế toán thuế;
Chương 2: Thuế và Kế toán thuế Xuất nhập khẩu;
Chương 3: Thuế và Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt;
Chương 4: Thuế và Kế toán thuế Giá trị gia tăng;
Chương 5: Thuế và Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp;
Chương 6: Thuế và Kế toán thuế Thu nhập cá nhân;
Chương 7: Thuế và Kế toán thuế khác, phí, lệ phí.

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình Thuế và kế toán thuế” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06930-06939

Phòng Mượn: VG/36474-36703