Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020

Thông báo Vv nộp hồ sơ xét hỗ trợ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của đại dịch covid 19
18/04/2020
Bảng điểm chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020
26/05/2020
Show all

Theo Kế hoạch số 184/KH-HV ngày 18/3/2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 của Học viện dành cho đối tượng sinh viên đại học từ xa khóa 2015-2020 (ngành Kỹ thuật), khóa 2016 – 2020 (ngành Kinh tế) và sinh viên hệ đại học chính quy đào tạo theo niên chế đủ điều kiện thi lại tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào các ngày 24, 25 và 26/4/2020.

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chủ trương giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ, Học viện phải tổ chức làm việc, giảng dạy, học tập tại nhà để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Học viện điều chỉnh lùi thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020. Cụ thể như sau:

LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

Ngày 22/5/2020: 15h00’ Sinh viên tập trung học tập quy chế thi và làm thủ tục dự thi tại phòng thi.

Ngày 23/5/2020: Sáng: Thi môn Cơ sở ngành. Chiều: Thi môn Chuyên môn.

Ngày 24/5/2020: Sáng: Hệ đại học chính quy thi môn Chính trị. Chiều: Dự phòng.

Sáng 23/5/20 Chiều 23/5/20 Sáng 24/5/20 Nội dung
7h25’ 13h25’ 7h25’

– Sinh viên có mặt tại phòng thi.

– Cán bộ coi thi có mặt tại Ban chỉ đạo thi, bốc thăm phòng thi.

7h35’ 13h35’ 7h35’

Cán bộ coi thi gọi thí sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội quy thi và kiểm tra thẻ sinh viên.

7h45’ 13h45’ 7h45’ Cán bộ coi thi thứ nhất đến Ban chỉ đạo nhận đề thi.
7h50’ 13h50’ 7h50’ Cán bộ coi thi bóc đề phát cho sinh viên.
8h00’ 14h00’ 8h00’ Giờ bắt đầu làm bài.
11h00’ 17h00’ 10h30’ Giờ thi kết thúc, thu bài.

Ghi chú: Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên và CMND/ thẻ căn cước khi vào phòng thi