Bảng điểm chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020
23/04/2020
Danh sách sinh viên thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020
27/05/2020
Show all

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm phúc khảo sẽ tiếp tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm chấm phúc khảo ngành CNTT, cập nhật 29/4/2020

Bảng điểm chấm phúc khảo các ngành khác, cập nhật 26/5/2020