Điểm bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp tháng 12 – 2016

Kết quả kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa 2016
17/01/2017
Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp (đợt 1+2) Khóa 2012, LT 2014
07/02/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp tháng 12 – 2016, các lớp hệ Đại học khóa 2012, Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2014, các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, Đa phương tiện. Chi tiêt xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, thông tin cá nhân như: Mã sinh viên, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Lớp. Đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm trước ngày 19/01/2017. Địa chỉ: Tầng G nhà A2 – HV CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 0433 501 828.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm bảo vệ, cập nhật ngày 18/01/2017