Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp (đợt 1+2) Khóa 2012, LT 2014

Điểm bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp tháng 12 – 2016
18/01/2017
Bảng điểm học phần các lớp Cao học M16 đợt 1 thi lần 1 Học kỳ II
15/02/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm các học phần thi thay thế tốt nghiệp đợt 1, 2 năm học 2016 – 2017, hệ Đại học chính quy khóa 2012, Liên thông CĐ – DH khóa 2014. CHi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng!

Bảng điểm thay thế TN, cập nhật ngày 7/2/2017