Trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng trong thực tế của Học viện giai đoạn 2010-2015

Sôi động cuộc thi sinh viên An toàn thông tin 2016
09/05/2016
Đưa Truyền thông đa phương tiện trở thành ngành học thế mạnh của Học viện
11/05/2016

Hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã trưng bày một số sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng trong thực tế giai đoạn 2010-2015. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực thông tin và Truyền thông năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

11

Tại khu vực trưng bày, 12 sản phẩm nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên, giảng viên Học viện giai đoạn 2010-2015 đã thu hút được sự quan tâm của lãnh đạo, các chuyên gia, cán bộ và doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Các sản phẩm, đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cuả Học viện đều thuộc những lĩnh vực mà Học viện đang đẩy mạnh như An toàn, An ninh thông tin, công nghệ thông tin di động, công nghệ mạng… Các sản phẩm được lựa chọn trưng bày là những đê tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Học viện đã được nghiệm thu và bước đầu ứng dụng, triển khai thử nghiệm trong thực tiễn như: Hệ thống tự động đo kiểm, đánh giá dịch vụ Roaming quốc tế và viễn thông quốc tế, Hệ thống tự động đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ thoại trên mạng viễn thông cố định PSTN theo quy chuẩn 35/2011/BTTTT; Hệ thống tự động đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông (TMNS); Hệ thống phát hiện gian lận và trộm cước viễn thông quốc tế qua mạng di động và mạng điện thoại cố định PSTN; Bảo tàng số trưng bày tư liệu về biển đảo Việt Nam trên nền tảng công nghệ thực tại ảo; Phần mềm đào tạo nhân viên bán hàng dịch vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông…

Trong thời gian qua, Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông có tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng với những tiến bộ vượt bậc, chính vì vậy, những sản phẩm nghiên cứu của Học viện đã bước đầu góp phần đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, trong đó, một số sản phẩm đã có uy tín và đang nỗ lực để mở rộng thị trường.

Trong thời gian tới, song song với hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu Khoa học công nghệ trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử và kinh tế, quản lý gắn với sản xuất kinh doanh, theo hướng đa dạng hóa và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu theo yêu cầu, đơn đặt hàng của các đơn vị và doanh nghiệp,  góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

10/05/2016

1573 lượt xem