Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông báo tuyển dụng

Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 6 thông báo tuyển dụng
17/10/2023
Gặp mặt thân mật nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
18/10/2023

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông báo tuyển dụng, cụt hể:

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:

– Tổng chỉ tiêu: 73

Trong đó:

– Tuyển dụng trình độ Đại học (Kỹ sư, Cử nhân): 33 chỉ tiêu.

– Tuyển dụng công nhân kỹ thuật: 40 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển dụng: (theo thông báo đính kèm)

3. Nội dung thi tuyển: (theo thông báo đính kèm)

4.. Hợp đồng lao động, Lương và các chế độ được hưởng đối với các ứng viên ứng tuyển: (theo thông báo đính kèm).

5. Hình thức nộp hồ sơ ứng tuyển: Tổng Công ty chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển theo 1 trong 2 hình thức sau đây.

5.1: Nộp hồ sơ (bản giấy) trực tiếp hoặc qua đường thư bảo đảm

Địa chỉ nhận hờ sơ: Ban Tổ chức và Nhân sự -Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, số 69 phố Đinh Tiên Hoàng, phừng Lý Thái Tổ, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024 222.00.969.

5.2: Nộp hồ sơ điện tử: Nhận thông tin tại trang tuyển dụng của Tổng Công ty, địa chỉ: http://ihrms.evnhanoi.vn/recruitment/

6.Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/10/2023.

7. Hồ sơ dự tuyển: (theo thông báo kèm theo)

8. Thời gian thi: dự kiến trong các tháng 11-12/2023 (theo từng chuyên ngành tuyển dụng.

Tổng Công ty sẽ  gửi thông báo mời dự thi dư thi qua thư điện tử (theo địa chỉ email đăng ký của ứng viên) theo lịch tổ chức thi cụ thể của từng chuyên ngành.

Thông báo tuyển dụng Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội trân trọng thông báo.

408 lượt xem