Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện tuyển thực tập sinh

Chương trình vườn ươm SV Tech Fresher 2022
13/04/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành lập khoa An toàn thông tin
13/04/2022

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện cần tuyển thực tập sinh.

1. Số lượng cần tuyển: 10 sinh viên thực tập
2. Yêu cầu: Sinh viên năm thứ 4
3. Các ngôn ngữ lập trình cần biết:
– dotNet MVC hoặc dotNet Core hoặc dotNet 6.
– HTML/CSS/JavaScript /hoặc ReactJS
– Nắm được ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc Oracle sẽ được ưu tiên.
4. Thời gian thực tập: 1-3 tháng (làm theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6)
Sau 2 tháng sẽ đánh giá để xem xét tuyển dụng chính thức
5. Lương trong thời gian thực tập: 3 triệu/tháng
6. Sau khi thực tập thì sẽ được đánh giá và tuyển dụng chính thức nếu đạt yêu cầu.
Lương khi đạt chính thức có thể đến 8-10 triệu.

Mọi thông tin liên hệ chị Thư: mail thupa@pti.com.vn, điện thoại 0915060767

Địa điểm làm việc 4A Láng hạ, Hà Nội.

Mẫu đơn đăng ký ứng tuyển: TemplateImport_CV_UngVien_2021

756 lượt xem