Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành lập khoa An toàn thông tin

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện tuyển thực tập sinh
13/04/2022
Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
15/04/2022

Ngày 05/4/2022, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi Lễ có, PGS.TS Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện, ban Lãnh đạo Học viện và đại diện các phòng ban chức năng.  

Lãnh đạo Học viện trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo khoa An toàn thông tin

Theo đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành lập khoa An toàn thông tin. Khoa An toàn thông tin có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an toàn thông tin. Nhiệm vụ của khoa An toàn thông tin là quản lý, tổ chức giảng dạy các môn học, học phần do khoa quản lý cho các hệ đào tạo của Học viện; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Học viện, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Học viện giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập…

Khoa An toàn thông tin cũng có nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa để gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo…

Tại buổi lễ cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ, cụ thể: Giám đốc Học viện quyết định điều động và bổ nhiệm TS. Hoàng Xuân Dậu, Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin 1 giữ chức vụ Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa An toàn thông tin; Giao TS. Nguyễn Ngọc Điệp, giảng viên khoa An toàn thông tin nhiệm vụ Phụ trách bộ môn An toàn mạng – khoa An toàn thông tin; kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó trưởng khoa Cơ bản 1 cho đến tuổi về nghỉ hưu theo chế độ nhà nước đối với TS. Nguyễn Quỳnh Giao.

Lãnh đạo Học viện chúc mừng TS. Nguyễn Quỳnh Giao

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Đồng thời, Giám đốc Học viện cũng bày tỏ mong muốn tập thể lãnh đạo và giảng viên khoa An toàn thông tin đoàn kết, phát thuy trí tuệ tập thể để xây dựng khoa An toàn thông tin theo định hướng trở thành đơn vị số 1 về đào tạo an toàn thông tin của cả nước về quy mô cũng như chất lượng đào tạo.

 

2619 lượt xem