Tọa đàm giữa Lãnh đạo Học viện và cán bộ quản lý

Lễ trao thưởng đoàn dự thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2023
28/04/2023
Hội nghị về xếp hạng, kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế
06/05/2023

Ngày 5/5/2023, tại Thành phố Huế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức phiên tọa đàm giữa Lãnh đạo Học viện và các cán bộ quản lý Học viện dưới sự chủ trì của GS.TS Từ Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện. Tham dự phiên tọa đàm còn có các Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Công đoàn Học viện, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Học viện và Học viện Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phó bộ môn các khoa đào tạo 1 và 2.

GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu định hướng chỉ đạo tại chương trình Tọa đàm

Sau khi nghe định hướng chỉ đạo của GS.TS Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc –  Giám đốc Học viện đã trình bày tổng quan về các chỉ tiêu kế hoạch và rà soát chỉ tiêu phát triển của Học viện giai đoạn 2020 – 2025. Các thành viên tham dự phiên tọa đàm đã trao đổi ý kiến liên quan đến định hướng chiến lược phát triển của Học viện cũng như các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu phát triển đã đặt ra theo 5 nhóm tiêu chí về: Giao kế hoạch, cách tính lương; quy chế trả lương của Học viện và các đơn vị trực thuộc; quy trình đăng ký và cơ chế quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; quy trình mở ngành và nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh; cơ chế và nguyên tắc quản lý tài sản và mối quan hệ quản lý tài sản và quản lý tài chính.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng trình bày về nguyên tắc và phương pháp xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá, kiểm soát các chỉ tiêu kế hoạch của Học viện, thay mặt tập thể Lãnh đạo Học viện, TS Vũ Tuấn Lâm – Phó Giám đốc đã trao đổi, chia sẻ thông tin, làm rõ các tiêu chỉ và chỉ số đánh giá liên quan đến nhóm các tiêu chí; TS.Tân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện phụ trách Học viện Cơ sở chia sẻ về việc thực hiện cơ chế trả lương tại Học viện Cơ sở; các đại biểu tham dự phiên tọa đàm cũng đã trao đổi các ý kiến liên quan đến các lĩnh vực, các khuyến nghị giải pháp để đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận phiên tọa đàm

Phát biểu kết luận phiên tọa đàm, PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh việc định kỳ kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu chiến lược của Học viện là rất quan trọng, không chỉ đảm bảo cho công tác quản trị đại học mà còn kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu chiến lược theo từng giai đoạn. Đây cũng là quyết tâm của Học viện để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2025 của Học viện.

4129 lượt xem