Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021
03/11/2021
Viettel và PTIT ký biên bản ghi nhớ về khoa học công nghệ và chuyển đổi số
05/11/2021

Ngày 27/10/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số 08/2021/TT- BKHCN về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Tải nội dung thông tư tại đây: TT 08 Tieu chuan chuc danh KHCN

106 lượt xem