Thông tin đề án mở ngành đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa trình độ đại học

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tăng cường công tác phòng dịch Covid – 19 chuẩn bị đón sinh viên trở lại
05/03/2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức giảng dạy, học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 từ ngày 09/03/2020 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)
06/03/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông tin về đề án mở ngành đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa trình độ đại học:

1. Thông tin đề án:CV moi Hoc vien CN BCVT (1)

2.Thông tin về chuẩn đầu ra:Quyet dinh ban hanh chuan dau ra nganh DKTĐH

3. Thông tin về chương trình đào tạo:QD ban hanh chương trinh DKTDH

4. Thông tin về biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng:Phu luc_Bien ban kiem tra thuc te_Final

1321 lượt xem