Thông báo: Xét tuyển chương trình trao đổi học viên cao học giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Aizu(Nhật Bản) đợt 2 năm 2016

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của PTIT là đào tạo đội ngũ trí thức giỏi
27/09/2016
Thông báo Quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2016
04/10/2016

Thông báo tuyển sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1338 lượt xem